nieuws

Peijs vreest vertraging plan Zuiderzeelijn

bouwbreed

den haag – Minister Peijs (verkeer) is bang voor vertraging rond de planvorming voor de Zuiderzeelijn. Dit heeft ze gezegd in een toelichting op de begroting voor volgend jaar.

De vertraging komt naar haar stellige mening voort uit de motie-Dijksma, waarin de Tweede Kamer in meerderheid wil dat ze pas een besluit over de Zuiderzeelijn neemt als de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten in november met haar rapport komt. Deze commissie-Duivesteijn onderzoekt momenteel hoe het parlement meer greep kan krijgen op de besluitvorming en kostenontwikkeling rond grote projecten.

Toetsingskader

Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een toetsingskader, waaraan de Tweede Kamer de voortgang van grote projecten zoals de Zuiderzeelijn kan toetsen.

Hoewel in de motie is gesteld dat het onderzoek van de commissie niet tot vertraging in de besluitvorming mag leiden, vreest Peijs hier toch voor. “Ik heb het er moeilijk mee, met die motie. Ik vermoed dat we toch vertraging oplopen.” Binnenkort stuurt ze hierover een brief naar de Kamer. Het lag in de bedoeling begin volgend jaar met de prijsvraag te starten voor een geïntegreerde tracé-merprocedure.

Het maximale budget dat het kabinet voor de Zuiderzeelijn heeft gereserveerd, is inmiddels opgelopen van 2,73 naar 2,84 miljard euro. Dit is het gevolg van een prijspeilcorrectie. De regio draagt zo�n 1,2 miljard euro bij.

Reageer op dit artikel