nieuws

Parkmanagement

bouwbreed Premium

Hierdoor reageren wij op het artikel �Parkmanagement in impasse door recessie� in Cobouw, 31 augustus 2004 (nummer 158). In het artikel worden bezuinigingen bij gemeenten en lager tempo kaveluitgifte als belangrijkste argumenten voor de genoemde impasse aangevoerd. Daarbij heeft driekwart van de bedrijven geen behoefte aan parkmanagement. Vervolgens legt uw correspondent aan de hand van […]

Hierdoor reageren wij op het artikel �Parkmanagement in impasse door recessie� in Cobouw, 31 augustus 2004 (nummer 158).

In het artikel worden bezuinigingen bij gemeenten en lager tempo kaveluitgifte als belangrijkste argumenten voor de genoemde impasse aangevoerd. Daarbij heeft driekwart van de bedrijven geen behoefte aan parkmanagement. Vervolgens legt uw correspondent aan de hand van een praktijkvoorbeeld (het bedrijventerrein Campus in Hengelo) nog eens uit “dat de Twentse ondernemersgeest er weinig mee op heeft”.

Voor deze oorzaken en bezwaren zijn zeker zovele tegenargumenten te benoemen. Ecorys Kolpron heeft ervaringen opgedaan die leiden tot andere conclusies met betrekking tot parkmanagement. Allereerst maar eens het praktijkvoorbeeld. Daarvan wordt letterlijk aangegeven dat parkmanagement niet de oorzaak is van de geringe animo. De Tukker bouwt liever op eigen grond met een eigen aannemer. En men wil graag bedrijven aantrekken met een innovatief karakter. Hiermee zijn twee argumenten genoemd die op zichzelf niets met het welslagen van parkmanagement te maken hebben. Maar alles met een �mismatch� tussen de cultuur van de Twentse ondernemer en de organisatie van de uitgifte (een grondexploitatiemaatschappij). En ook speelde de keuze voor een segmentering van het bedrijventerrein mee die de afgelopen jaren weinig economische groei kende.

Om dit op het conto van parkmanagement te schrijven is wel erg makkelijk.

Parkmanagement gaat over de wijze waarop een bedrijventerrein wordt gemanaged. Gericht op een ruimtelijk-economisch kwaliteitsniveau en met producten en diensten die eigenaren, gebruikers en gemeente wensen. Om dit te realiseren is niet alleen de overheid (vaak gemeenten) aan zet maar ook het bedrijfsleven. De samenwerking is absoluut nodig met name bij bestaande bedrijventerreinen. De overheid vervult vaak de rol van stimuleren en faciliteren maar het bedrijfsleven moet in een vroeg stadium daarbij betrokken worden om uiteindelijk in de exploitaite-fase de kar te trekken. Dat kan alleen als vanaf het begin aangesloten wordt op de structuur en ook de cultuur van het regionale bedrijfsleven.

Voor het organiserend vermogen kan een grondexploitatiemaatschappij een goed vehikel zijn maar is dat bij voorbaat niet. De gemeente kan ook op de traditionele manier gronden uitgeven. Vervolgens wordt in de uitgiftevoorwaarde een paragraaf opgenomen over deelname aan parkmanagement. En via een vereniging waarin gemeente en bedrijven zitting hebben, wordt de exploitatie geregeld. Eventueel uitgevoerd door een professionele parkmanagementorganisatie.

Naast organisatie en samenwerking zijn de kosten van parkmanagement een belangrijke succesfactor. Bedrijven willen weten wat parkmanagement kost en oplevert. Als dat niet in beeld kan worden gebracht haakt men af en blijft het bij mooie woorden.

Het voorbeeld van Rotterdam laat zien hoe het wel kan. Door het collectief inkopen haalt men kostenreducties die passen in de rendementsgedachte van bedrijven. Dus ook in tijden van recessie kan winst behaald worden door kostenreductie (direct) en aanbod van producten en diensten die een efficiënte bedrijfsvoering versterken (indirect).

Het economische principe van vraag en aanbod gaat dus ook op voor parkmanagement. Het is van belang dat behoeften van de bedrijven en ook van de overheid goed in beeld zijn gebracht en vertaald naar een passend aanbod. Parkmanagement kent vele uitingsvormen: van een enkele activiteit tot een volledig integraal product en dienstverlening. Het is de kunst om zodanige combinaties te maken die recht doen aan de vraag-aanbod mogelijkheden van dat moment en op die locatie.

Herman Timmermans

Paul Smolders, Ecorys Kolpron

smolders@kolpron.nl

Reageer op dit artikel