nieuws

Overtreding van bestemmingsplan als economisch delict strenger bestraft

bouwbreed

den haag – Overtredingen van het bestemmingsplan kunnen voortaan strenger worden bestraft. Door een wetswijziging van 13 september 2004 vallen bestemmingsplanovertredingen nu onder het economische strafrecht.

Hieruit volgt dat overtredingen van het bestemmingsplan nu onder de Wet op de economische delicten vallen. Strafrechtelijk optreden is gewenst bij overtredingen waarvan de gevolgen onomkeerbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het kappen van houtwallen. Ook bij overtredingen die zich telkens weer herhalen, zoals permanente bewoning van recreatiewoningen, en kortdurende overtredingen is deze aanpak toepasbaar.

Gemeenten en provincies kunnen met de wettelijke bepaling slagvaardiger optreden tegen overtredingen van bestemmingsplanvoorschriften. Vervolging van overtredingen kan sneller en de gevolgen kunnen effectiever worden tegengegaan.

Bevoegdheden

Voor de bewijsvoering is het mogelijk voortaan gebruik te maken van de specifieke opsporingsbevoegdheden van de politie. Volgens de bepalingen in de Wet op de economische delicten mag bij strafoplegging rekening worden gehouden met het economisch voordeel dat de overtreder heeft behaald. Bij een overtreding bedraagt de maximale boete 45.000 euro, voorheen was dat 11.250 euro. Bovendien kan de wet de overtreder verplichten op eigen kosten de gevolgen van het delict goed te maken.

De plaatsing van deze overtredingen onder het economisch strafrecht kan door een wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en de Wet op de economische delicten.

Reageer op dit artikel