nieuws

Neprom: Contraproductief

bouwbreed

“EMU-saldo nekt woningbouwproductie”, luidt het commentaar van Neprom-voorzitter J. Fokkema. Zijn kritiek heeft betrekking op het deel van 0,6 procent dat in het totale EMU-tekort van 3,2 procent door Financiën aan de lagere overheden wordt toegeschreven. Volgens Financiën komt dit voornamelijk door de grondverwerving door gemeenten. Fokkema: “Zalm wil nu bij gemeenten hierover de duimschroeven […]

“EMU-saldo nekt woningbouwproductie”, luidt het commentaar van Neprom-voorzitter J. Fokkema. Zijn kritiek heeft betrekking op het deel van 0,6 procent dat in het totale EMU-tekort van 3,2 procent door Financiën aan de lagere overheden wordt toegeschreven. Volgens Financiën komt dit voornamelijk door de grondverwerving door gemeenten. Fokkema: “Zalm wil nu bij gemeenten hierover de duimschroeven aandraaien. Het gevaar is dat de maatregelen van Zalm contraproductief werken. Het is desastreus voor de woningmarkt.” De plannen van minister Dekker om de woningbouw flink te stimuleren, worden door de maatregelen van Zalm teniet gedaan, aldus Fokkema.

De NVB ondersteunt de verhoging van de woningbouwproductie, maar zet grote vraagtekens bij de randvoorwaarden die VROM stelt. Zo leidt woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied tot verdichting en meer appartementen die niet door de markt zijn af te zetten. De introductie van de grondexploitatiewetgeving zal ook van negatieve invloed zijn op de woningbouwproductie, stelt de NVB, omdat gemeenten locatie-eisen kunnen stellen, waardoor er vanuit de markt minder initiatieven komen. Wil pps en ontwikkelingsplanologie een kans krijgen, dan moet VROM extra aandacht besteden aan Europese aanbestedingsregels en recente jurisprudentie. Die bedreigen momenteel initiatieven van gemengde publieke en private gebouwen, zoals een bibliotheek met daarboven woningen.

Reageer op dit artikel