nieuws

Minister behoudt controle vastgoed ziekenhuis

bouwbreed

den haag – Ziekenhuizen mogen van minister J. Hoogervorst van Volksgezondheid niet over hun eigen vastgoed beslissen. De bewindsman vertrouwt de zorginstellingen de verantwoordelijkheid voor de besteding van miljarden euros niet toe.

Hoogervorst trapt met zijn uitspraak de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die voor een ruimer huisvestingsbeleid pleit, lelijk tegen de schenen. Volgens de NVZ zijn ziekenhuizen momenteel �met handen en voeten gebonden aan bureaucratische en tijdrovende regelgeving�.

Als de instellingen hun huisvesting willen uitbreiden dan moeten zij volgens de huidige voorschriften en de op komst zijnde Wet toelating zorginstellingen (WTZi) eerst toestemming vragen aan het College Bouw, een toezichthoudend orgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De lange procedures van het College Bouw beperken de zorginstellingen niet alleen bij het voeren van een deugdelijk vastgoedbeleid. Door de beperkingen die de minister de ziekenhuizen oplegt, verliezen de zorginstellingen volgens de NVZ ook de concurrentieslag met de behandelcentra en hun academische branchegenoten. Deze organisaties mogen immers wel over hun eigen huisvesting beslissen en vallen niet onder het regime van het College Bouw.

De WTZi komt de algemene ziekenhuizen wel deels tegemoet in hun wens om meer vrijheid. Als de nieuwe wet – die momenteel in de Tweede Kamer ligt – wordt aangenomen, dan krijgen de zorginstellingen wel meer grip op hun renovatie- en onderhoudsuitgaven die deels aan de instellingen zijn gedelegeerd.

De roep van de ziekenhuiswereld om een eigen vastgoedbeleid wordt niet alleen ingegeven door de binnenlandse situatie. Volgens de NVZ dwingt ook de Europese Unie de Nederlandse regering om op korte termijn het roer om te gooien.

“Binnenkort kunnen ziekenhuizen uit andere EU-landen hier actief worden op basis van de wetgeving die in hun eigen land geldt”, legt woordvoerder Hogervorst van NVZ uit. Blijft de minister bij zijn besluit, dan belanden de Nederlandse ziekenhuizen in een oneerlijke concurrentiepositie omdat hun collega�s uit landen als België en Duitsland wel zelf hun vastgoed beheren.

“Om te kunnen overleven, moeten algemene ziekenhuizen op een gelijk speelveld kunnen concurreren”, stelt Hogervorst. Daar is niet alleen een eigen vastgoed beleid voor nodig. Om het gelijke speelveld tot stand te kunnen brengen wil NVZ ziekenhuizen ook in staat stellen om winst te maken. De belangenvereniging benadrukt hierbij dat de afschaffing van het verbod op het maken van winst door ziekenhuizen, past in het beleid van het kabinet om de branche met behulp van meer marktwerking efficiënter te laten werken.

Reageer op dit artikel