nieuws

Luchtpersriool voor oude vuilstortplaats

bouwbreed Premium

lelystad – Een verouderde vuilstort bij Lelystad krijgt alsnog een boven- en onderafdichting. Daarvoor wordt het oude vuil opgegeten en gescheiden teruggelegd. Het percolaatwater wordt bovendien met een luchtpersriool naar de waterzuivering gevoerd.

Afvalzorg Deponie uit Haarlem beheert sinds een paar jaar de oude stortplaats die eind jaren negentig gesloten werd, omdat hij niet meer voldeed aan de eisen. Op het 45 hectare grote terrein is sinds begin jaren tachtig zo�n 1,4 miljoen kuub bouw- en sloopafval en huisvuil gestort. Chemisch afval ligt er niet, verzekert hoofd afdeling Civiele Werken C. Sollman van Afvalzorg.

Afvalzorg heeft vergunning om de stortplaats weer in gebruik te nemen, maar dan moet hij wel alsnog worden voorzien van een onder- en bovenafdichting. Dat gebeurt door de stortplaats compartiment voor compartiment af te graven, en onder een compartiment eerst een folie en een minerale laag te leggen, voordat er vuil wordt teruggestort. Tijdens al die verplaatsingen wordt het oude vuil bovendien nog eens grondig onder de loep genomen en wordt er zoveel mogelijk materiaal gerecycled. Vooral voor puin en grond is het volgens Sollman niet moeilijk om een nieuwe bestemming te vinden. Hij verwacht op die manier de bestaande afvalberg tot zo�n 40 procent te kunnen reduceren. Aangezien het terrein nog lang niet vol lag en er vergunning is om het terrein tot zo�n 15 meter op te hogen, is er daarna nog ruimte voor bijna 2 miljoen kuub afval.

Bijzonder aan de sanering is ook de manier waarop straks het doorsijpelende regenwater, het zogenaamde percolaat, wordt afgevoerd. Tot nu toe gebeurt dat in open slootjes, van waaruit het naar de rioolwaterzuivering wordt verpompt. In de nieuwe situatie krijgt elk compartiment van zo�n 6,5 hectare twee kunststof pompputten waar het water onder vrij verval in loopt. Onder in die putten plaatst IE Systems uit Alkmaar drie roestvaststalen drukkamers van waaruit het rioolwater onder hoge druk naar de waterzuiveringsinstallatie wordt geperst. Het is de eerste afvalstortplaats in Nederland die met een luchtpersrioolsysteem wordt uitgerust.

Volgens Sollman is voor dit systeem gekozen, omdat het weinig onderhoud vergt in het agressieve rioolmilieu. Er zijn eigenlijk geen bewegende delen die in aanraking komen met het verontreinigde water, zodat er ook weinig gevaar is voor aantasting en slijtage. Maar niet alleen de verwachte onderhoudskosten zijn lager dan bij gebruikelijke pompsystemen, volgens Sollman zijn ook de aanschafkosten lager. Alle persputten worden aangestuurd vanuit een centraal compressorgebouw.

De nieuwe vergunning voor Afvalzorg loopt voor 10 jaar. De aanleg van de eerste rioolputten start eind deze maand; begin volgend jaar kan het eerste compartiment in gebruik worden genomen. Zodra een compartiment vol is, wordt het ook aan de bovenkant afgedekt met een folie en een minerale laag. Uiteindelijk wordt het terrein vermoedelijk gevoegd bij het naastgelegen natuur- en recreatieterrein. Alhoewel Sollman ook niet uitsluit dat er dan heel nieuwe ideeën zijn ontstaan over de toepassing van voormalige stortplaatsen. Afvalzorg bouwt bijvoorbeeld zelf momenteel zijn hoofdkantoor bovenop een voormalige vuilstortplaats in het Noord-Hollandse Nauerna. Het gebouw wordt compleet op staal gefundeerd, want de afdichtingen mogen niet worden geperforeerd.

Reageer op dit artikel