nieuws

Limburg gelooft niet in risicos Grensmaas

bouwbreed

maastricht – De provincie Limburg gelooft niet dat er risicos kleven aan het compromis dat Nederland sloot met de Europese Commissie rond de aanbesteding van de Grensmaas.

Dat zeggen Gedeputeerde Staten van Limburg als antwoord op vragen van de D66 statenfractie. Die had verwezen naar een artikel van mr. Hisse de Vries in Cobouw van 1 september. De Vries concludeerde daarin dat niet-openbare aanbesteding van een deel van de werkzaamheden in strijd is met het Europese recht.

Dat zou betekenen dat alsnog moet worden overgegaan tot openbare aanbesteding van het hele werk, met als gevolg een verdere vertraging van het project. Maar in zijn uiterst summiere antwoord op de vragen van D66 verwerpt GS de kritiek en stelt dat het voorgestelde compromis strookt met de Europese richtlijnen.

Zoals bekend gaat het bij het project Grensmaas om een combinatie van grindwinning en de beveiliging tegen overstroming van de Maas. Slechts een klein deel van de Grensmaas wordt openbaar aanbesteed. Het leeuwendeel blijft onderhands gegund aan de ontgronders, die nu al in Limburg actief zijn.

In het aanbestedingenkatern van vandaag, reageert directeur Van Waning van ontgronder De Ingense Waarden BV op hetzelfde artikel. Volgens hem is het aanbesteden van ontgrondingen als de Grensmaas zinloos, alleen al door het feit dat een vergunninghouder/ontgronder zelf een veel hogere prijs kan bieden dan een willekeurige andere aannemer, omdat hij het geld in zijn eigen zak steekt.

Reageer op dit artikel