nieuws

Leukste buurt Noord-Brabant kost half miljard

bouwbreed Premium

bergen op zoom – De nieuwe woonwijk Bergse Haven moet de aantrekkelijkste buurt worden van westelijk Noord-Brabant.

Die ambitie hebben de gemeente Bergen op Zoom en de projectontwikkelaars AM en Amvest naar buiten gebracht bij het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Bergse Haven. Met de bouw is een investering gemoeid van 550 miljoen euro.

“De bedoeling is een grote diversiteit aan woonmilieus te realiseren, die zich onderscheidt van bestaande woongebieden in Bergen op Zoom”, zo lichten betrokken partijen toe. “Sleutelbegrippen zijn stad, water, natuur, historie en recreatie.”

Bergse Haven meet 85 hectare. Er verrijzen 2700 woningen. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor recreatie; er komen ligplaatsen voor de pleziervaart en uitgebreide horeca. Soeters van Eldonk Ponec Architecten maakte het masterplan. Met alcoholproducent Nedalco, die in het gebied is gehuisvest, is inmiddels overeengekomen dat het bedrijf uiterlijk op 1 januari 2012 verhuist.

Stedenbouwkundig

Nu de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend, werken de gemeente en beide ontwikkelaars het masterplan uit tot een stedenbouwkundig plan. In 2005 begint de bouw. De woningen worden gefaseerd gebouwd en opgeleverd. In 2023 moet de wijk klaar zijn. “In de periode 2005-2015 komen jaarlijks circa honderd woningen op de markt”, aldus een toelichting van de gemeente.

In de wijk komen overwegend dure koopwoningen. Daarbij gaat het vooral om gestapelde woningen (65 procent), de overige huizen zijn grondgebonden. Slechts 10 procent van de panden valt binnen het goedkope segment, 30 procent binnen het middeldure. Van de huizen wordt 80 procent verkocht en 20 procent verhuurd. Bergen op Zoom verwacht met de nieuwe wijk de komende twintig jaar de woonbehoefte te kunnen stillen.

De recreatieve voorzieningen daarentegen zijn volgens de gemeentelijke toelichting niet uitsluitend bedoeld voor de inwoners. “Niet alleen voor bewoners, ook voor bezoekers van ver buiten de stad wordt gewerkt aan een aantrekkelijk pakket attracties en voorzieningen.”

Het is de bedoeling op grote schaal toeristen en recreanten te trekken. Deze moeten een flinke bijdrage leveren aan de stedelijke economie en de werkgelegenheid. Binnen Bergse Haven komen daarom onder meer bioscopen, een hotel, een bowlingbaan en een evenementenzaal. Voor de ontwikkeling hiervan heeft de gemeente de Franse onderneming GroupeTranchant in de arm genomen.

Infrastructuur

Ook qua infrastructuur staat Bergen op Zoom veel te wachten. Zo zal de nieuwe wijk worden aangesloten op de A4 en de A58.

Verder moet het gebied aantrekkelijk worden voor watersporters. Zo worden bestaande watersportverenigingen die gebonden zijn aan de Binnenschelde op termijn naar het gebied verplaatst.

“Ook wordt gedacht aan watersport gerelateerde bedrijvigheid, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een buitendijkse jachthaven en het trekken van boottoeristen”, aldus een toelichting van de gemeente. Waar die jachthaven komt is nog niet duidelijk. Wel wordt rekening gehouden met minimaal 250 ligplaatsen.

Reageer op dit artikel