nieuws

Leidschendam pronkt met Damcentrum

bouwbreed

leidschendam-voorburg – Vrijwel geen autos, wel terrasjes met uitzicht op de sluis en een intiem plein met winkels en horeca. Het Damcentrum, de historische kern van Leidschendam, moet na de herontwikkeling een toeristische trekpleister zijn waar het aangenaam vertoeven is. De betrokken partijen tekenen vandaag de samenwerkingsovereenkomst.

Nu de Noordelijke Randweg Haagse Regio (Nora-weg) sinds november vorig jaar in gebruik is, is het historisch centrum van Leidschendam verlost van veel verkeersoverlast. Per etmaal raasden 22.000 auto�s over de Damlaan. Rijen rokende auto�s, nauwelijks kunnen oversteken. “Iedereen haalt letterlijk opgelucht adem”, zegt projectwethouder M. Houtzager.

Het aantal auto�s per etmaal is gehalveerd en zal nog verder zakken nadat de Damlaan eenrichtingsweg is geworden. De opening van de randweg heeft de weg vrijgemaakt om van het Damcentrum een gebied te maken dat de officiële status van beschermd dorpsgezicht, dat het binnen enkele jaren ontvangt, ook echt waard is.

De gemeente Leidschendam-Voorburg, ontwikkelingscombinatie Schouten & De Jong Bouwfonds, ING Vastgoed Ontwikkeling en de woningcorporaties WoonInvest en Vidomes ondertekenen vandaag de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van het historisch hart dat momenteel ruimtelijk is versnipperd en volgens Houtzager op meerdere fronten sterk aan verbetering toe is.

Grondexploitatie

De gemeente en Schouten & De Jong Bouwfonds zorgen in publiek-private samenwerking voor de uitvoering van de grondexploitatie en dragen ieder 50 procent van de kosten en het risico van deze exploitatie.

Boven op de nieuwe ondergrondse parkeergarage wordt het Damplein heringericht als voetgangersgebied. Rondom het plein komen winkels en woningen. Met de sloop van het markante Montelgebouw, een voormalige meubelzaak, krijgt het Damplein een andere oriëntatië en door de positie van nieuwe panden een logische verbinding met de sluis via de Damstraat.

Van de 750 woningen in het plangebied, worden 285 sociale woningen gesloopt en kom,en er 615 nieuwe woningen komen terug, waarvan 30 tot 50 procent sociale woningbouw.

Het Rotterdamse Architectenbureau West 8 houdt toezicht op de architectuur van de pandsgewijze bebouwing met verschillende hoogtes en kapvormen, een schoolgebouw en een woontoren. Maar ook op de restauratie van historische panden, die in oude staat worden teruggebracht.

Centraal in het plan staat het water. De vaart aan de Plaspoelkade wordt verbreed zodat bewoners een sloep of een zeilboot kunnen aanmeren voor hun huis. De sluis en de twee ophaalbruggen over de Vliet vormen de kern van het plangebied. Op het punt waar de Vliet en de landscheiding tussen Rijnland en Delfland elkaar kruisen, is Leidschendam ontstaan. De landscheiding was er al in het jaar 1246 in de vorm van een dijk, later een dam, en nu een sluis.

Waar vroeger de trekschuiten de herbergen en de kaaspakhuizen aandeden kan vanaf 2010 het geklungel van de bootjes in de sluis worden aanschouwd vanaf de verschillende terrassen op het sluisplein.

De totale kosten voor ondergrondse infrastructuur worden geschat op 13,5 miljoen euro. De investering van de woningbouw liggen tussen de 65 en 70 miljoen euro. De bouw begint in 2005.

Reageer op dit artikel