nieuws

Huurders vaker bereid om meer huur te betalen

bouwbreed

voorburg – Huurders deinzen niet meer terug voor huurverhogingen die fors boven het inflatiepercentage liggen. Dit blijkt uit het onderzoek Huurders in profiel.

Volgens opdrachtgever NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers is de uitkomst een steun in de rug voor verdergaande huurliberalisering.

Voor de bovenmodale huurder is een huur van gemiddeld 535 euro per maand geen enkel probleem. Absoluut is dat minder dan uit het vorige NVB-onderzoek twee jaar geleden naar voren kwam.

Toen echter bleken gemiddeld genomen de huurders een hoger inkomen te hebben en bovendien grotere huizen te ambiëren.

Steun in rug

Per vierkante meter zijn de huurders nu bereid 4 euro te betalen tegen 3,35 euro vier jaar geleden. Zij zijn derhalve bereid een huurverhoging over de afgelopen vier jaar van 19 procent te accepteren. In werkelijkheid zijn de huren in die periode met 12 procent gestegen.

Volgens de NVB betekent dit een flinke steun de rug van het kabinet voor een verdergaande huurliberalisering. “In tegenstelling tot wat veel politici graag doen geloven, deinzen huurders voor verhogingen dus niet terug. Dit dan wel met de kanttekening dat de woning voldoet aan de wensen van de huurder. De hedendaagse klant die op zoek is naar een huurwoning, vraagt iets minder comfort en luxe dan enkele jaren terug gangbaar was. De huurwoning die de groep nu zoekt is in de meeste gevallen wat kleiner en dus ook wat vaker van een eenvoudig woningtype”, aldus de NVB.

Het onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau OTB van de TU Delft laat verder zien dat de verhuisbehoefte onder huishoudens met een bovenmodaal inkomen, de doelgroep van het onderzoek en 68 procent van de huishoudens in Nederland, hard is teruggelopen. Daar heeft echter alleen de koopsector last van gehad. De huursector weet zich staande te houden. Vooral ouderen haken massaal af.

Wel is het profiel van de bovenmodale klant veranderd. Zo maken woonconsumenten met de hoogste inkomens, vanaf anderhalf keer modaal, momenteel pas op de plaats. Dat gat wordt echter opgevuld door huurders met een inkomen rond modaal en iets hoger. Dat is ook de reden waarom de woonwensen iets lager liggen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels