nieuws

Gladde terrazzotegels aanleiding discussie norm slipweerstand

bouwbreed

hengelo – In Hengelo zijn al meer dan zestig mensen uitgegleden over de terrazzotegels op het marktplein. Volgens de gemeente is het plein niet glad en valt het aantal mensen dat uitglijdt binnen de normen. Een bindende NEN-norm met betrekking tot stroefheid ontbreekt echter.

Er is een NEN-norm 13748-2 voor terrazzotegels gepubliceerd, maar volgens ir. Ruud Nouwen, clustermanager planologie, ontwerp en beheer NEN-bouw, staat in de norm alleen vermeld dat moet worden gelet op voldoende slipweerstand zonder bindende randvoorwaarden. “Er is echter een Nederlandse Technische Afspraak voorhanden waarin wel randvoorwaarden met betrekking tot slipweerstand zijn opgenomen.”

Maar deze NTA 7909 slipweerstand betreft geen �consensus� document met dezelfde dwingende kracht als een NEN-document dat door alle partijen wordt gedragen. Feitelijk ontbreekt dus een officiële bindende norm met betrekking tot de slipweerstand van terrazzotegels.

De zaak in Hengelo escaleerde toen een vrouw, op weg naar de ANWB om een reis te regelen, uitgleed, haar enkel brak en niet meer op vakantie kon. Zij stapte naar de Vakantierechter mr. Frank Visser om een uitspraak te doen over de vraag of de gemeente kan worden gedwongen de situatie op het marktplein te verbeteren.

Nouwen: “Omdat in de NEN-norm geen randvoorwaarden zijn opgenomen, vallen de onderzoekers terug op de NTA 7909. Met behulp van een Floor Slide Control stelden zij vervolgens de slipweerstand van de terrazzotegels vast.” Uit onderzoek kwam naar voren dat zowel natte als droge terrazzotegels stroef genoeg zijn. Met een nat oppervlak en leren zolen voldeed de vloer overigens maar nèt.

De NTA heeft volgens Nouwen ook een functie om de discussie over normering en vaststelling van randvoorwaarden op gang te brengen. Deze lijken met zestig uitgegleden mensen een beetje krap bemeten. Het valt buiten de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het instituut voor normalisatie NEN om zich inhoudelijk in de zaak te mengen. Nouwen: “Maar als je de NTA naar een norm wilt opkrikken, lijkt het me niet onzinnig de randvoorwaarden opnieuw ter discussie te stellen.” De Vakantierechter doet vanavond uitspraak.

Stroefheidssymposium

Voldoende stroefheid van het wegoppervlak is een belangrijk onderdeel van de verkeersveiligheid in het algemeen.

Om hieraan meer aandacht te geven, organiseert CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, het Nationale Stroefheidssymposium. Het vindt plaats op 11 november in Ede. Met presentaties wordt aandacht geschonken aan onderwerpen als stroefheid in het algemeen, de relatie tussen stroefheid en veiligheid, stroefheid in de praktijk en de relatie tussen stroefheid en aansprakelijkheid. Meer informatie is te vinden op www. crow.nl/congressen.

Reageer op dit artikel