nieuws

GGD vaker betrekken bij bouwprojecten

bouwbreed

eindhoven – De GGD of een andere gezondheidsdeskundige moet vaker betrokken worden bij grote bouwprojecten. Dat is het plan van de gemeente Eindhoven om eventuele gezondheidsrisicos voor toekomstige bewoners in de kiem te smoren.

Dat het betrekken van de GGD succesvol is, blijkt uit de planontwikkeling van het Eindhovense bouwproject Tongelresche Akkers. Het ministerie van VROM, dat het project stimuleerde en financierde, wilde dat er eens zorgvuldiger naar milieuaspecten werd gekeken bij bebouwing binnen stedelijk gebied.

Resultaat was een Gezondheidseffectscreening, ofwel een gezondheidsplan waarin de leefkwaliteit binnen Tongelresche Akkers systematisch in beeld is gebracht. Hierbij is onder meer gekeken naar de effecten van eventuele stank- en geluidsoverlast, bodemverontreiniging, veiligheid en duurzaamheid. Projectleider van de Tongelresche Akkers Michel van Hout: “Voorheen werd naar al deze zaken apart onderzoek gedaan. De regelgeving was als het ware versnipperd. Nu is gekeken naar het totaalplaatje met als centrale vraag: hoe staat het met de gezondheid in het gebied?”

Volgens Van Hout hadden de landelijke GGD�s al wel eerder gesproken over gezondheidsonderzoek bij bouwprojecten. “Pas bij Tongelresche Akkers kon hier handen en voeten aan gegeven worden”, aldus Van Hout.

De gezondheidsscreening van Tongelresche Akkers leidde uiteindelijk tot verschillende planaanpassingen. Zo komt er bijvoorbeeld op 25 meter afstand van het spoor een geluidsscherm, terwijl tien meter afstand eigenlijk al voldoende is. Verder wordt er �slim� gebouwd. Dat betekent dat de woon-werknieuwbouw op een plek komt waar meer geluidsoverlast is en de reguliere woningen daar worden neergezet waar bewoners er het minst hinder van ondervinden. Bovendien heeft de screening geleid tot minder woningen. In plaats van de eerder geplande 1200 woningen komen er nu ongeveer 900.

GGD-arts en medisch milieukundige Glenn van Lierop was van meet af aan betrokken bij de screening. Volgens de arts, die samen met andere deskundigen verantwoordelijk is voor het rapport, heeft een gezondheidsscreening zeker een meerwaarde. “Je maakt een bouwproject inzichtelijk voor bewoners. Zij kunnen op basis hiervan de keus maken of ze er willen wonen of niet. Bovendien draagt de aanwezigheid van de GGD ertoe bij dat het gezondheidsaspect al vroeg bij bouwers en projectontwikkelaars tussen de oren zit”, aldus Van Lierop.

Reageer op dit artikel