nieuws

Geen animo voor Deens windpark

bouwbreed

esbjerg – De belangstelling voor de ontwikkeling van een grootschalig offshorewindmolenpark in het Deense deel van de Noordzee is beperkter dan verwacht. Slechts vier inschrijvers hebben zich in een prekwalificatieronde gemeld voor de aanpak van het project en deze komen bovendien allemaal uit Denemarken zelf.

Dat blijkt uit een mededeling van de Deense rijksenergiedienst, die het maximum aantal dat zich kon kwalificeren voor de eindronde had gesteld op vijf. Dat ontpopt zich derhalve als een wat te optimistisch verwachtingspatroon.

Het was de eerste keer dat in Denemarken sprake was van inschrijving voor een windturbineproject op zee. Eerdere projecten werden zonder meer toegekend aan de elektriciteitsmaatschappijen, maar veel verschil blijkt het niet te maken. De spelers die er brood in zien zijn dezelfden die ook in de oude situatie betrokken waren bij soortgelijke projecten, in casu de dominerende binnenlandse energieconcerns. De hoop van de Deense regering blijft niettemin dat de inschrijvingsprocedure resulteert in een gunstiger kostenniveau

Het nieuwe park in kwestie moet worden aangelegd aan de noordzijde van de Waddenzee op de zandbanken Horns Rev en Rødstrand uit de kust bij Esbjerg. De capaciteit die wordt beoogd is 200 megawatt (ofwel elektriciteit voor tweehonderdduizend huishoudens). Daarmee wordt het wel meteen ook het grootste offshoreturbinepark ter wereld. Bij turbines van 2,3 MW betekent dat circa 85 windmolens.

Reageer op dit artikel