nieuws

Extra subsidie voor vrije kavels

bouwbreed

den haag – Particulier opdrachtgeverschap krijgt een forse stimulans van minister Dekker (VROM). Zij heeft 42,5 miljoen euro opzij gezet voor het stimuleren van vrije kavels in stedelijke regios. In de woningbouwafspraken spreekt zij een minimum voor eigenbouw af. Voor elke woning daarboven krijgt de regio nog eens 1600 euro.

Elske Koopman

De minister schrijft dat aan de Tweede Kamer. In de begroting heeft zij in totaal 650 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van woningbouwproductie. Hiervan staat 42,5 miljoen euro gereserveerd als beloning voor de vrije kavels boven de drempel.

Volgens Dekker gaat het beter met eigenbouw. Het aandeel gemeenten dat opgeeft zelf bouwkavels uit te geven is gestegen van 32 procent in 1999 tot 55 procent in 2004. De uitgiften zijn verdeeld over alle provincies, zowel in de stad als in het buitengebied.

Dekker maakt in de woningbouwafspraken 2005-2009, die zij in november wil sluiten, ook harde afspraken over het aantal nieuwe woningen. De landelijke woningproductie moet dan 405.000 tot 445.000 huizen bedragen inclusief 25.000 ombouw van bijvoorbeeld kantoren. Het woningtekort wil ze terugbrengen naar ongeveer 1,5 procent, nu is dat 2,5 procent. Om dat te bereiken maakt ze harde afspraken met twintig regio�s, die zelf de bouwplannen voor de komende jaren aangeven. Op basis van die plannen krijgen de regio�s jaarlijks 65 procent voorschot op de voor dat jaar geplande huizen. Het resterende deel wordt afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde woningen achteraf uitgekeerd.

“Op deze manier wordt betrokkenen een solide basis geboden en ontstaat tevens een forse financiële prikkel om voldoende woningen te realiseren”, aldus Dekker.

De productie volgt zij met de woningbouwcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als regio�s zich niet aan de beloofde productie houden, dan worden ze hierop aangesproken en afgerekend door de minister. Dit uit zich in een korting op de subsidie.

Bij de eindverantwoording in 2010 gaat zij voor alle regio�s na of zij de afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de achterstand worden woningen die in 2010 zijn gebouwd nog meegeteld voor de woningbouwrealisatie en de bijbehorende subsidie. Hieraan stelt Dekker echter wel de voorwaarde dat het gemiddeld woningtekort maximaal 2 procent is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels