nieuws

Extra impuls om werkloze jongeren aan werk te krijgen

bouwbreed Premium

den haag – Het kabinet trekt dit jaar 8 miljoen euro uit voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Het geld is bedoeld om jongeren zonder baan met een korte cursus of sollicitatietraining aan de slag te krijgen. Per persoon is een bedrag van ongeveer 1000 euro beschikbaar.

Behalve met de subsidieregeling voor cursussen komt het ministerie van Sociale Zaken ook met een fiscale impuls. Het belastingvoordeel dat werkgevers opstreken voor het opleiden van werklozen ouder dan 23 jaar, wordt uitgebreid: de regeling geldt in het vervolg ook voor mensen die jonger zijn.

De stimuleringsmaatregelen worden de komende jaren ondersteund door de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Die moet onder leiding van H. de Boer, voormalig voorzitter van de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland, tot 2007 voor 40.000 banen zorgen. Dit jaar creëerde de organisatie 3500 extra opleidings- en arbeidsplaatsen voor werkloze jongeren. Daarmee kwam De Boer, die door het ministerie gedurende de kabinetsperiode jaarlijks met 3,5 miljoen euro wordt ondersteund, halverwege zijn doelstelling.

Staatssecretaris Van Hoof (sociale zaken), die benadrukt de jeugdwerkloosheid als een belangrijk probleem te zien, maakt zich vooral zorgen over jongeren die ongeschoold aan het werk gaan. “Jaarlijks betreden 75.000 jongeren de arbeidsmarkt zonder hun opleiding af te ronden”, kwantificeert hij het probleem.

Niet alleen jongeren moeten van Van Hoof aan de slag. De bewindsman richt zijn pijlen ook op ouderen. “We moeten het bij werkgevers en werknemers zo veel mogelijk tussen de oren krijgen dat die weer aan de slag gaan”, benadrukt hij.

Een campagne om de cultuuromslag tot stand te brengen kost tot 2007, als de huidige kabinetsperiode afloopt, 3 miljoen euro.

Daarnaast wordt in vervolg op de werkgroep die onder leiding van VVD-politicus E. Nijpels is opgezet, een aanjaagteam in het leven geroepen. Om oudere we0rknemers aan het werk te houden krijgen bedrijven ondersteuning bij het doorvoeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het ministerie van Sociale Zaken wil hiervoor tot 2007 jaarlijks 150 projecten opzetten. Voor elk project is maximaal 50.000 euro beschikbaar.

Het ministerie gaat onderzoeken of het mogelijk is mensen uit de eigen branche te halen en ze in een andere bedrijfstak aan het werk te zetten.

Hiervoor worden de komende twee jaar vijf proefprojecten opgezet in sectoren waar de vergrijzing een groot probleem aan het worden is. Voor het tweejarige experiment is 1 miljoen euro beschikbaar.

Van Hoof richt pijlen ook op ouderen

Reageer op dit artikel