nieuws

Eenvoudig te reinigen bladscheider op ooghoogte

bouwbreed Premium

Erg handig als een bewoner niet meer om de zoveel tijd de ladder op hoeft om de bladeren te verwijderen die de dakgoot van zijn huis verstoppen. Een vanaf de grond bereikbare bladscheider in de hemelwaterafvoer zou deze ideale situatie kunnen bewerkstelligen. Of niet?

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1025998

houder: F. Creemers, Leuth

uitvinder: F. Creemers

De meeste uitvinders die in deze rubriek aan het woord komen, vinden het leuk dat hun bouwgerelateerde geesteskind aandacht krijgt. Enkelen zijn wat bevreesd en hebben liever niet dat anderen er lucht van krijgen. Zij lijken te vergeten dat ze er zelf voor hebben gekozen octrooi aan te vragen op hun idee, wat inhoudt dat ze in ruil voor intellectuele erkenning, bescherming  en mogelijke licentiegelden de grote lijnen van hun vinding voor iedereen ter inzage moeten leggen.  Tussen de groep �enthousiasten� en de �bevreesden� zit een middengroep �twijfelaars�. Daartoe lijkt ook F. Creemers te behoren, die in eerste instantie enthousiast vertelt over de door hem ontworpen bladscheider en belooft de volgende ochtend de figuur te faxen die per abuis ontbreekt in de in Rijswijk ter inzage gelegde dossiers. Maar die fax komt niet, de sympathieke uitvinder belt niet terug, neemt zijn telefoon niet op en beluistert blijkbaar ook niet zijn voicemail. Als hij na twee weken eindelijk opneemt, vertelt hij dat zijn contactpersoon bij Syntens hem heeft afgeraden die tekening daadwerkelijk te sturen.

Creemers ontwikkelde de bladscheider als onderdeel van een systeem voor de infiltratie van regenwater in de bodem. Het water moet daarvoor bladvrij zijn en zijn vinding is bedoeld als een goedkope manier om dat te bereiken.

De geoctrooieerde bladscheider bestaat uit een ellipsvormige, kunststoffen zeef die wordt aangebracht in een wigvormige opening in een bestaande hemelwaterafvoer. De benodigde zaagsneden worden afgetekend met behulp van een bijgeleverde mal die vooraf om de pijp wordt geklemd. Deze mal zou van metaal kunnen zijn, of van karton. Hij zou, heel subtiel, zelfs onderdeel kunnen zijn van de verpakking van de bladscheider.  

De flexibele zeef heeft een U-vormig profiel dat wordt vastgeklemd op de rand van de aangebrachte opening. Op de andere zaagsnede zit een rubberen, U-vormig profiel dat ervoor zorgt dat het hemelwater naar het bovenste deel van de zeef wordt geleid. De zeef zelf heeft aan de bovenzijde een opstaande rand die de bladeren tegenhoudt en voorkomt dat er water uit de bladscheider loopt. De opgevangen bladeren zijn bij de periodieke inspecties eenvoudig te verwijderen.

De vinding lijkt inderdaad een goede manier om op ooghoogte eventueel meegespoelde bladeren te onderscheppen. En zo ervoor te zorgen dat het infiltratiewater bladvrij blijft. Maar de octrooitekst noemt als prominent voordeel ook dat “het dan niet langer nodig is om periodiek de goten te reinigen, een karwei dat de nodige kosten en risico�s met zich meebrengt”. En dat lijkt toch een stap te ver. Bij een voldoende aanbod aan bladeren of loslatend mos raken goten domweg vervuild en ontstaat er een grote prop vuil die de afvoer van het water sterk kan hinderen. Een voorzienig die een paar meter lager wat doorgeslipte bladeren opvangt, verandert daar helemaal niets aan.

Reageer op dit artikel