nieuws

Drie miljard voor achterstallig onderhoud

bouwbreed

den haag – Het kabinet trekt tot 2010 3 miljard euro uit voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen, vaarwegen en spoorwegen. Op knelpunten in het wegennet komen extra spitsstroken. Het streven is het aantal files met 30 procent te verminderen, ondanks de aanhoudende recessie.

Van onze parlementaire redactie

Dat staat in het uitgelekte concept van de Miljoenennota. De economische groei is volgend jaar 1,5 procent, het financieringstekort komt uit op 2,7 procent en het aantal werklozen stijgt van 252.000 in 2001 tot 505.000 in 2004. Harde maatregelen liggen in het verschiet om te voorkomen dat “zware griepaanval een chronische ziekte wordt”. Daartoe moet 2,5 miljard euro extra worden bezuinigd.

Ondanks licht herstel is de economische groei in de periode 2001-2004 gemiddeld 0,5 procent. Dieptepunt is 2003 met een krimp van 0,9 procent. Hoewel volgend jaar op vele fronten weer een licht herstel te zien zal zijn voor de economie, blijft de recessie en verwacht het kabinet weer een stijging van de werkloosheid. “Het economisch herstel lijkt te broos om de groei in het arbeidsaanbod te absorberen”, staat in de conceptnota.

Ondanks het niet verbindend verklaren van cao-afspraken met hogere lonen, stelt het kabinet wel de dialoog met de sociale partners te willen voortzetten.

Voor volgend jaar staan harde maatregelen op de rol om te voorkomen dat het financieringstekort weer boven 3 procent uitkomt. Dat is immers strijdig met het stabiliteitspact van de Europese Unie. Bovendien wil het kabinet toekomstige generaties niet opschepen met de huidige financiële problemen. Deze zijn voor een groot deel te wijten aan de lage groei van de wereldhandel. De verslechterde concurrentiepositie van het eurogebied door de hoge eurokoers verklaart volgens het kabinet de slechte prestaties van de Nederlandse export. De consumentenmarkt groeit ook nauwelijks vanwege inzakkende aandelenkoersen en de daarmee samenhangende verhoging van pensioenpremies, waardoor een aantrekken van de economie nog even op zich laat wachten.

Een deel van de maatregelen, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting en het afschaffen van het grijze kenteken waren al bekendgemaakt door het kabinet zelf. De uitgelekte stukken zijn volgens het ministerie van Financiën concepten  die nog kunnen verschillen van de prinsjesdagversie.

Zie ook de column op pagina 5.

Reageer op dit artikel