nieuws

Doek valt voor grijs kenteken ondanks tegenwerpingen

bouwbreed

den haag – Het kabinet houdt de plannen om het grijs kenteken voor bestelwagens af te schaffen recht overeind.

De scherpe kritiek van de Raad van State wordt terzijde geschoven.

Nederlands belangrijkste adviseur mist een nauwkeurige afweging tussen de motieven voor afschaffing en de belangen van de getroffen ondernemers. Het argument van het aanzienlijke oneigenlijke gebruik overtuigt de Raad van State niet. Het meeliften van profiteurs kan immers worden bestreden door aanscherping van de voorwaarden, bijvoorbeeld door een koppeling aan het ondernemerschap en de invoering van een afwijkend gekleurde kentekenplaat ten behoeve van de handhaving.

Ondanks de tegenwerpingen wil minister Zalm (financiën) zo snel mogelijk van het grijs kenteken af. Het onbedoeld gebruik is volgens hem al gestegen tot boven de 20 procent. De korte metten zijn naar het oordeel van de bewindsman te meer noodzakelijk omdat – zowel in technische als in maatschappelijke zin – de verschillen tussen personenauto�s en bestelwagens afgelopen decennia sterk zijn geslonken. De bestelauto�s krijgen steeds meer luxe terwijl bij het vervoer het accent gaandeweg grotendeels is verschoven van goederen naar personen. Het ministerie van Financiën ziet daarom weinig reden de bezitters van bestelauto�s financieel voordeel te gunnen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels