nieuws

De conclusies van de Rekenkamer

bouwbreed

Het rapport Geluidsisolatie Schiphol fase 2 van de Algemene Rekenkamer geeft een vernietigend oordeel over de handelwijze van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) tijdens de isolatie van huizen rond de luchthaven. Staatssecretaris Schultz van Haegen onderschrijft de bevindingen in het rapport. Enkele feiten uit het rapport: � Minister van VenW is volledig aansprakelijk […]

Het rapport Geluidsisolatie Schiphol fase 2 van de Algemene Rekenkamer geeft een vernietigend oordeel over de handelwijze van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) tijdens de isolatie van huizen rond de luchthaven. Staatssecretaris Schultz van Haegen onderschrijft de bevindingen in het rapport. Enkele feiten uit het rapport:

� Minister van VenW is volledig aansprakelijk voor beleid en uitvoering van het project. Van 1997-1999 is Schiphol belast met de uitvoering van het project. VenW heeft geen controle uitgeoefend op voortgang. Na 1999 neemt Rijkswaterstaat de uitvoering over van Schiphol. Bij het overnemen van de uitvoering heeft het ministerie verzuimd om financiële gevolgen van de opgelopen vertraging op Schiphol te verhalen.

�Er is een verkeerde inschatting gemaakt over de hoeveelheid woningen en de hoeveelheid werk per woning.

� Gedurende het hele project was er te weinig inspanning om de kosten te beheersen, zoals een voortgangsanalyse en nacalculatie.

� Er waren te weinig instrumenten om het project te beheersen. Aanwezige instrumenten werden niet of te weinig toegepast.

� Bij de beginraming is uitgegaan van een seriewerk, terwijl het maatwerk was.

� Projectuitvoering was op onderdelen onrechtmatig. Zo werden met aannemers hernieuwde onderhandelingen over gesloten contracten gevoerd en meerwerk aan aannemers opgedragen dat (openbaar) aanbesteed had moeten worden.

Reageer op dit artikel