nieuws

Bouwwereld VS geschokt door omvang stormschade Florida

bouwbreed Premium

pittsburgh – De Amerikaanse bouwwereld is teleurgesteld over de schade die de orkaan Charley ondanks verscherping van de bouwcodes onlangs aanrichtte. Nieuwere mobile homes bleken wel beter bestand tegen de storm dan oudere.

Nadat de orkaan Andrew in 1992 in Florida voor 30 miljard dollar schade aanrichtte, werden de bouwcodes in de staat verscherpt. Ondanks de strengere regels richtte een veel kleinere orkaan opnieuw grote schade aan. Charley, die Florida op vrijdag 13 augustus trof, liet een rekening na van in totaal 14 miljard dollar.

Ook gebouwen die volgens nieuwe richtlijnen werden gebouwd, raakten soms ernstig beschadigd.

Het Amerikaanse bouwvakblad ENR concludeert in een redactioneel commentaar dat er sinds 1992 nog weinig vooruitgang is geboekt.

Charley verwoestte in het plaatsje Arcadia een gebouw van 3600 vierkante meter dat in 2002 voor 8 miljoen dollar was gebouwd als schuilplaats bij orkanen. De 1400 mensen die bescherming zochten in het gebouw konden ternauwernood ontsnappen. Volgens de aannemer was het gebouw bestand tegen windsnelheden van 225 kilometer per uur. Het dak scheurde echter al open bij een windsnelheid van 160 kilometer per uur.

Ongeveer dertig procent van de bevolking van Florida leeft in �mobile homes� (geprefabriceerde woningen). Na de orkaan Andrew werd bepaald dat deze woningen minimaal winden van 175 kilometer per uur moeten kunnen weerstaan. Alle verbindingen tussen muren, daken en vloeren en ook de verankering in de grond worden daarom sedert 1992 veel zwaarder uitgevoerd.

De verscherping van de regels heeft hier effect gehad want de nieuwe mobile homes hebben Charley veel beter doorstaan dan de oudere.

Aannemers, fabrikanten van bouwmaterialen, inspecteurs van de staat Florida en vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen zijn ieder voor zich bezig met de evaluatie van de schade. Het vermoeden bestaat dat er in de nieuwe bouwcodes nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de windlasten bij snelheden van meer dan 160 kilometer per uur.

In veel counties in Florida moeten daken verplicht worden bedekt met dakpannen omdat deze daken in 1992 orkaan Andrew het best doorstonden. Nu blijkt echter dat tijdens het passeren van Charley juist enorm veel schade is aangericht aan huizen en auto�s door rondvliegende dakpannen.

Reageer op dit artikel