nieuws

Bouwdienst RWS: onderwaterbeton kan definitieve constructie zijn

bouwbreed Premium

utrecht – Bouwdienst RWS overweegt om tot nog toe als tijdelijk bedoelde vloeren van onderwaterbeton onder strikte voorwaarden toe te passen als definitieve constructie. Wat die voorwaarden precies zijn vertelt civieltechnisch specialist ir. G.M. Wolsink op 5 oktober, tijdens de door de Betonvereniging georganiseerde Funderingsdag met als thema: De bouwput van de toekomst. Als kan […]

utrecht – Bouwdienst RWS overweegt om tot nog toe als tijdelijk bedoelde vloeren van onderwaterbeton onder strikte voorwaarden toe te passen als definitieve constructie. Wat die voorwaarden precies zijn vertelt civieltechnisch specialist ir. G.M. Wolsink op 5 oktober, tijdens de door de Betonvereniging georganiseerde Funderingsdag met als thema: De bouwput van de toekomst.

Als kan worden aangetoond dat de onderwaterbetonvloer sterk genoeg is voor de opname van verkeers- en grondwaterbelasting, moet het mogelijk zijn die tijdelijke vloer toe te passen als definitieve constructie. Vanuit die ontwerpfilosofie overweegt de Bouwdienst al geruime tijd om deze werkwijze toe te staan. Er worden “significante kostenbesparingen en verkorting van de bouwtijd van verwacht,” aldus Wolsink.

Wel moet aan kwaliteitsvoorwaarden worden voldaan, zoals voldoende dikte en hoge mate van waterdichtheid. Ook wordt de toepassing vooralsnog begrensd tot een maximale waarde voor de waterdruk en breedte van de kuip.

Volgens Wolsink wordt “het verhoogde risicoprofiel in het ernstigste geval afgedekt doordat het als terugvaloptie mogelijk blijft om, tegen de oorspronkelijke bedoeling in, alsnog een constructievloer aan te brengen.” In dat geval wordt in plaats van de voorziene drainagelaag tussen onderwaterbetonvloer en asfalt-wegdek zo nodig toch nog een constructievloer aangebracht.

Onderdeel van de Bouwdienst-filosofie is een beslissingspunt tijdens de bouw in te plannen waarop wordt besloten of het weglaten van de constructievloer al dan niet toelaatbaar is.

Reageer op dit artikel