nieuws

Bouw veiliger met goede berekeningen

bouwbreed

rijswijk – De berekeningen en tekeningen van constructieve prefab betonelementen is voortaan onderdeel van het KOMO attest-met-productcertificaat. De verdeling van verantwoordelijkheden en taken is daarmee duidelijk. Inbedding in regelgeving van de overheid kan de veiligheid van bouwconstructies verder ten goede komen.

Door ontbreken van een voorschrift om een �hoofdconstructeur� in te schakelen is versnippering ontstaan van de constructieve verantwoordelijkheden bij bouwwerken. De problematiek komt pas duidelijk in beeld bij de gemeentelijke bouw- en woningtoezichten die berekeningen en tekeningen ter beoordeling krijgen aangeleverd. Dat deze versnippering ongewenst is, blijkt wel uit het rampzalige ongeval bij het wooncomplex Patio Sevilla in Maastricht waar geprefabriceerde betonnen balkons naar beneden zijn gekomen.

Op initiatief van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), het Centraal Overleg BouwConstructies (COBc/Stadswerk) en het Constructeursplatform heeft het certificerings- en keuringsinstituut Kiwa een certificeerbare systematiek ontwikkeld voor het vastleggen van afspraken over berekeningen en tekeningen van prefab betonelementen. De criteria hiervoor zijn begin dit jaar vastgesteld door het betreffende college van deskundigen. Certificaathouders zullen vanaf nu volgens de nieuwe systematiek gaan werken.

Voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is een indeling in categorieën geïntroduceerd. Er zijn zeven gedefinieerd, van categorie 1 �Certificaathouder produceert volgens door de opdrachtgever opgestelde tekeningen� tot categorie 7 �Certificaathouder neemt het complete werk aan�.

Per project kan de opdrachtgever voor de prefab betonelementen een categorie voorschrijven. De taken en verantwoordelijkheden voor de leverancier liggen daarmee vast. Bovendien is voor de ontvangende partijen (aannemer, opdrachtgever, bouw- en woningtoezicht) duidelijk wat zij krijgen.

De categorie-indeling zal ook opgenomen worden in De Nieuwe Regeling (DNR) waarin de taken en verantwoordelijkheden van constructeurs en architecten zullen zijn opgenomen. Binnen afzienbare termijn zal DNR de voorschriften RVOI 2001 en SR vervangen.

Het College van Deskundigen Constructief Beton verzoekt in een brief aan minister Dekker (VROM), mede ondertekend door de BFBN en de Organisatie van advies- en ingenieursbureaus ONRI, om de regeling te verankeren in regelgeving van de overheid. Daarmee kan de goede werking van de regeling op de veiligheid van bouwconstructies worden versterkt, stelt het college.

Het college stelt voor om in het �Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunningen� of de (model)bouwverordening op te nemen dat de constructeur van de opdrachtgever op de in te dienen stukken voor de prefab betonelementen aan dient te geven in welke categorie deze vallen. Daarmee zal voor de controlerende ambtenaren direct duidelijk zijn hoe de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is.

Reageer op dit artikel