nieuws

Behoud Zwarte Madonna goedkoper dan sloop

bouwbreed Premium

den haag – Een tijdelijke verhuizing van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en renovatie van de ministeriële kantoortorens in de Haagse binnenstad is goedkoper dan sloop en nieuwbouw. Bovendien kan dan het flatcomplex de Zwarte Madonna behouden blijven.

Dat stelt het Burgerinitiatief Zwarte Madonna. Hierachter gaan drie bewoners van de Haagse binnenstad schuil, die het plan hebben opgevat om het omstreden huizenblok van de ondergang te redden.

Volgens hen kan dat door beide ministeries voor enkele jaren te verhuizen naar het nieuwe kantorencomplex Prinsenhof aan de Beatrixlaan, dat grotendeels leegstaat. In die tijd kunnen de verouderde kantoorgebouwen waarin ze nu huizen, worden opgeknapt. Tegelijkertijd moet ook het complex Zwarte Madonna met zijn ruim driehonderd woningen onder handen worden genomen.

Flatgebouw de Zwarte Madonna, een ontwerp van Carel Weeber, is nog geen twintig jaar oud. Desondanks staat het op de slooplijst. Het moet plaatsmaken voor nieuwbouw van de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. De sloopplannen zijn bij de Haagse bevolking slecht gevallen. Een groep binnenstadbewoners verzet zich met hand en tand tegen de gemeente. Onlangs boekten zij succes toen de rechter het gemeentebestuur in het ongelijk stelde, waardoor het pand voorlopig niet mag worden gesloopt. Hierdoor lopen de plannen voor dit deel van de Haagse binnenstad forse vertraging op.

Drie Hagenaars, N. Heering, O. Dijkhoff en D. van der Stichgel maken van de impasse gebruik om een alternatief plan te lanceren dat beoogt de sloop van het omstreden flatgebouw definitief van tafel te krijgen.

Het Burgerinitiatief stelt voor de renovatie te financieren uit de verkoop van een aantal woningen in het complex en door een strook grond te verkopen aan het Rijk. Het gaat om een perceel aan de Schedeldoekshaven waar ook de ministeries liggen. Het Rijk heeft de grond nodig als beide ministeries worden gerenoveerd, menen de initiatiefnemers. De opbrengst van de grondverkoop wordt geschat op 12 miljoen euro. Hierdoor zou de gemeente goedkoper uit zijn dan wanneer de bestaande plannen doorgang vinden. De gemeenteraad moet zich nog buigen over het voorstel van de Hagenaars.

Burgerinitiatief

De mogelijkheid om een plan vanuit de bevolking voor te leggen aan de gemeenteraad, het zogenaamde burgerinitiatief, vloeit voort uit de Haagse regelgeving. Indien Heering, Dijkhoff en Van der Stichgel 2500 Hagenaars van veertien jaar en ouder achter hun plannen kunnen krijgen middels een handtekeningenlijst, zal het gemeentebetuur het plan beoordelen. “We hopen eind september de benodigde handtekeningen binnen te hebben”, aldus een toelichting van de initiatiefnemers.

Uit een door de gemeente gehouden enquête onder de Haagse bevolking blijkt dat veel Hagenaars ontevreden zijn over de manier waarop met gemeentegelden wordt omgesprongen. Van de ondervraagden zegt 44 procent dat het gemeentebestuur de beschikbare financiën ondoelmatig besteedt. In de toptien van geldverspilling prijkt naast de beruchte tramtunnel het omstreden wooncomplex.

Ook op de website www.denhaag.org, waar Hagenaars hun mening mogen geven over allerlei plaatselijke aangelegenheden zijn de boze e-mails over de gang van zaken rond de Zwarte Madonna niet van de lucht. Sommige briefschrijvers gaan zelfs zo ver dat ze het Haagse gemeentebestuur van corruptie verdenken.

�We hopen eind september veel handtekeningen binnen te hebben�

Reageer op dit artikel