nieuws

Andere aanpak van hoogwater IJsselmeer

bouwbreed Premium

lelystad – Het verhogen van de dijken rondom het IJsselmeer in verband met de veiligheid kan niet eeuwig doorgaan. Daarom zoekt het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) naar mogelijkheden de oploop en aanval van golven op de dijken te verlagen.

Het idee achter het onderzoek �IJsselmeergebied zoekt verdieping� van RIZA is de hoogwaterbescherming op een andere manier te benaderen dan de wijze waarop door regelmatig verhogen van de dijken tot nu toe de veiligheid wordt gediend. Een soortgelijke denktrant heeft zijn waarde voor het rivierengebied al bewezen met het project �Ruimte voor de Rivier�.

Binnen het project �IJsselmeergebied zoekt verdieping� onderzoekt RIZA de geopperde mogelijkheden op hun effectiviteit en haalbaarheid. Het project wordt uitgevoerd in het kader van Waterinnovatiebron (WINN), het �natte� innovatieprogramma van Rijkswaterstaat.

De mogelijkheden die RIZA ziet zijn gericht op verlagen van golfaanval of de golfoploop. Dat zorgt voor een veiliger situatie. Gedacht wordt onder meer aan inrichten van vooroevers voor natuurontwikkeling en recreatie, of verdieping van meren met een aantal meters waardoor de opwaaiing vermindert.

Om aangelegde vooroevers stabiel te houden is een beschermende waterbouwkundige oplossing nodig. Die zou kunnen bestaan uit riet of wilgen of een traditionele bescherming met steen. Als mogelijk alternatief wordt ook gedacht aan hergebruik van autobanden of andere restmaterialen.

Recente berichten in de media hebben het accent van het onderzoek gelegd bij het gebruik van afgedankte autobanden. Een woordvoerder van het RIZA laat weten dat handelaren in autobanden hun gebruikte banden al aanbieden.

Jaarlijks komen er in Nederland ongeveer zes miljoen gebruikte autobanden vrij. Een deel daarvan is niet meer geschikt voor hergebruik als autoband en moet op een andere manier worden hergebruikt of verwerkt.

Veel oude autobanden van garages en bandencentra vonden in het verleden een weg naar illegale dump. Sinds in april dit jaar het Besluit beheer autobanden (Bbab) in werking is getreden is dat niet meer zo. In het besluit zijn producenten en importeurs verantwoordelijk gesteld voor een milieuverantwoorde inname en verwerking van afgedankte autobanden. Ook is vastgelegd dat elke houder van een gebruikte autoband zich hiervan kosteloos moet kunnen ontdoen.

Het besluit voorziet tevens in een systeem van meldingen en rapportages van producenten en importeurs van autobanden over de resultaten van de – gratis – inname van de oude autobanden.

Hergebruik van materialen, ook van autobanden, is echter maar één van de vele mogelijkheden die RIZA in de huidige oriënterende fase van het nog lopende onderzoek nagaat. Als deze fase positief wordt afgesloten, kunnen een of meer kansrijk geachte mogelijkheden worden uitgewerkt tot een pilotproject. Bij gunstig verloop van het programma is een pilot niet voor 2006 te verwachten.

Vooroevers moeten het water buiten houden

Reageer op dit artikel