nieuws

Ander ontwerp ziekenhuis na breken heipalen

bouwbreed

VLAARDINGEN – Het Vlietlandziekenhuis in Vlaardingen heeft na een onderzoek toestemming gekregen tot voortzetting van de nieuwbouw, maar dan wel in gewijzigde vorm. De bouw was stil komen te liggen nadat zon honderd heipalen waren gebroken.

Uit het onderzoek is gebleken dat de heipalen zijn gebroken doordat de grond ertussen is weg gegraven. De ontgravingen tussen de ongeveer duizend palen waren nodig voor de vorming van een leidingenkelder. Besloten is nu het probleem op te lossen door de leidingen te verwerken in de vijfde etage van het gebouw. In de grond wordt verder niet meer gegraven.

Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen heeft toestemming gegeven voor de gekozen aanpak, nadat eerst een onafhankelijk adviesbureau had uitgezocht of de sterkte van de paalfundering afdoende zou worden gewaarborgd en welke aanvullende maatregelen daarvoor nodig zouden zijn.

De aannemerscombinatie Van der Linden Bouwbedrijf en Strukton bevestigt desgevraagd, dat de kapotte palen momenteel worden vervangen door stalen buispalen. Ter weerszijden van iedere kapotte paal worden twee buispalen geslagen. Verder weigeren de bouwbedrijven al vanaf het moment dat de eerste problemen werden geconstateerd – inmiddels ongeveer vier maanden geleden – elk commentaar. Ook de directie van het ziekenhuis wil niets zeggen over de vraag wie schuldig is aan het breken van de palen, hoeveel tijd verloren is gegaan aan het stilvallen van de bouw, hoe hoog de extra kosten zijn en wie daarvoor gaat opdraaien. Fugro, verantwoordelijk voor het grondonderzoek, houdt de kaken ook stijf op elkaar, hoewel een medewerker van het bedrijf in eerdere instantie in een lokale krant twijfel uitsprak of de aannemers hadden gebouwd volgens de uitgebrachte adviezen.

Ondanks de opgelopen vertraging verwacht het ziekenhuis in de periode van eind 2006 tot begin 2007 in de nieuwbouw te kunnen trekken.

Reageer op dit artikel