nieuws

Akzo Nobel sluit zich aan bij Global Compact van de VN

bouwbreed

arnhem – Akzo Nobel heeft een nieuwe stap gezet in maatschappelijk verantwoord ondernemen door zich aan te sluiten bij het Global Compact van de Verenigde Naties. Mede daarom breidt het bedrijf de niet-financiële rapportage uit met negen nieuwe prestatie-indicatoren.

Global Compact is in juli 2000 geïntroduceerd door de secretaris-generaal van de VN Kofi Annan. Het daagt bestuurders van bedrijven uit een aantal grondbeginselen met betrekking tot mensenrechten, arbeidsnormen en -waarden, de bescherming van het milieu en maatregelen tegen omkoperij te onderschrijven en daar ook naar te handelen. Kortom, het is gericht op wereldwijde bevordering van verantwoorde ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Door de aansluiting bij het Global Compact van de VN verbindt Akzo Nobel zich aan de grondbeginselen zoals die zijn vastgelegd in het Compact”, legt Akzo-topman Hans Wijers uit.

Nieuwe stap

Hij is tevens voorzitter van de zogenoemde CSR Council van het bedrijf, een raad die zich bezighoudt met het beleid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. “Wij hebben Corporate Social Responsibility (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) geïntroduceerd als proces om meer structuur en transparantie te brengen in de activiteiten die wij al langer op dit vlak uitvoeren. Door deze nieuwe stap nemen wij deel in het nog gerichter vinden van oplossingen voor de uitdagingen van de globalisering”, aldus Wijers.

Behalve bedrijven zijn vele vak- en maatschappelijke organisaties aangesloten bij Global Compact. Het initiatief gaat uit van vrijwillige gedragscodes voor publieke aansprakelijkheid en transparantie van de zijde van de aangesloten partners. Jaarlijks moeten zij verslag uitbrengen aan Kofi Annan over de voortgang van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Indicatoren

Mede met het oog hierop heeft Akzo Nobel besloten de niet-financiële rapportage uit te breiden. Sinds 2000 rapporteert het bedrijf al jaarlijks over vijf indicatoren op het gebied van gezondheid, veiligheid en het milieu. Daar komen nu nog negen indicatoren bij.

Drie daarvan gaan over gezondheid en veiligheid op de werkplek inclusief veiligheidsvoorwaarden voor medewerkers van derden die op het terrein van Akzo bezig zijn. Bovendien gaat Akzo Nobel rapporteren over het aantal ernstige ongevallen.

Vijf nieuwe indicatoren hebben betrekking op milieuprestaties. Als reactie op de wereldwijde zorgen over efficiënt gebruik van energiebronnen, de opwarming van de aarde en klimaatverandering, hebben drie daarvan te maken met energieverbruik. Vanaf 2005 worden de resultaten hiervan opgenomen in het jaarverslag.

Door de invoering van deze indicatoren wil Akzo Nobel bereiken dat bij alle vestigingen in de wereld medewerkers zich inzetten om de prestaties op deze gebieden voortdurend te verbeteren.

Reageer op dit artikel