nieuws

Achterstand heraanleg Antwerpse leien voor rekening Vlaamse overheid

bouwbreed

antwerpen – De eerste fase van de bovengrondse werken voor de heraanleg van de Antwerpse leien (de boulevards die de stad doorkruisen) zal niet half september klaar zijn maar pas eind volgend jaar.

De aannemers zullen de opgelopen achterstand inhalen door extra personeel in te zetten en zonodig ook op zaterdag en �s nachts door te werken.

De Vlaamse minister van financiën en ruimtelijke ordening, D. Van Mechelen, zegt de achterstand bij de heraanleg van de leien te hebben zien aankomen. Volgens hem is dat voor een deel de schuld van de buurtbewoners, die naar de Raad van State zijn gestapt om te protesteren tegen de bouwvergunning voor de heraanleg.

Dat protest mislukte maar vertraagde het begin van de werken. Zo konden daardoor de nutskabels niet al op voorhand worden verlegd. Dat veroorzaakte een achterstand van negen maanden. De overige vertraging werd veroorzaakt door de vondst van een oude Spaanse vesting in de buurt van de Nationale Bank en uitgerekend op de plaats waar een ondergrondse parking moest worden aangelegd.

De �oplossing� voor dit probleem bestond erin dat de vestingmuren in stukken werden gesneden en overgebracht naar een voorlopige bergplaats. Een deel van deze muren zal tentoon worden gesteld in de toegangsruimte tot de ondergrondse parking.

Volgens minister Van Mechelen is de aannemerscombinatie niet verantwoordelijk voor de vertraging. Daarom neemt de Vlaamse overheid de kosten van de inhaaloperatie van 13 miljoen euro voor haar rekening.

Om de einddatum van 17 november 2005 voor de eerste fase van de heraanleg van de leien te halen zullen de aannemers zich nu geheel concentreren op de bovengrondse werken. De afwerking van de tunnels en de ondergrondse parkeergarage mag later omdat ze geen hinder oplevert.

Ondertunneling

De eerste fase van de heraanleg betreft de leien tussen de Amamtunnel en de Frankrijklei met de ondertunneling aan het Justitiepaleis op het Zuid, de tunnels aan de Nationale Bank en een grote parkeergarage op de Frankrijklei.

Aanvankelijk (in 2000) werd de kostprijs voor deze werken geraamd op 67 miljoen euro. Daar komt nu 13 miljoen vanwege de Spaanse vesting en verhoogde prijzen.

De tweede fase van de heraanleg van de leien tussen de Frankrijklei en de Italiëlei-Noorderplaats met een nieuw plein voor de Vlaamse Opera begint vanaf 2006 en moet in 2010 klaar zijn. Aan deze tweede fase hangt voorlopig een prijskaartje van 80 miljoen euro, maar dat bedrag zal zeker ruimschoots worden overschreden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels