nieuws

Aanstormend talent denkt over snelbouw

bouwbreed

delft – Rijkswaterstaat roept aanstormend technisch talent via een prijsvraag op om mee te denken over snelle bouwmethoden. Die methoden moeten de verkeershinder tijdens bouwwerkzaamheden verminderen. Tijdens de opening van het collegejaar van de TU Delft riep staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) studenten op te bewijzen dat zij verder kunnen denken dan de standaardoplossingen. De […]

delft – Rijkswaterstaat roept aanstormend technisch talent via een prijsvraag op om mee te denken over snelle bouwmethoden. Die methoden moeten de verkeershinder tijdens bouwwerkzaamheden verminderen. Tijdens de opening van het collegejaar van de TU Delft riep staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) studenten op te bewijzen dat zij verder kunnen denken dan de standaardoplossingen.

De komende jaren is er veel werk aan de weg gepland. Overal in het land staat de aanleg van spitsstroken op de agenda en wordt achterstallig onderhoud aangepakt.

De prijsvraag moet de overlast van wegwerkzaamheden voor weggebruikers minimaliseren. Daarnaast speelt het kostenaspect mee. Bij de aanleg van spitsstroken bijvoorbeeld leveren verkeersmaatregelen gemiddeld genomen een �extra� kostenpost op van ongeveer zeven procent van de totale bouwkosten.

Studenten van Technische Universiteiten en Hogescholen kunnen tot 1 november ideeën inbrengen over het aanpassen van kunstwerken, wegen en elektrotechnische installaties.

Per categorie wordt een eerste prijs beschikbaar gesteld van 1500 euro. Verder maakt het beste idee van de drie categorieën kans op een extra prijs van 2500 euro. Meer informatie op www.snellebouwmethoden.nl.

Reageer op dit artikel