nieuws

120.000 ton houtsnippers per jaar

bouwbreed

nieuwegein – Sloophout terugbrengen tot houtsnippers die weer worden verwerkt tot spaanplaat of verbrand in biomassacentrales. Dat kan met de nieuwe installatie die de Van Vliet Groep vrijdag officieel in gebruik nam in Nieuwegein.

Voor het transport van de houtsnippers naar afnemers in België en Duitsland heeft Van Vliet een speciale verlaadkade aangelegd langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Nieuwegeinse vestiging van het bedrijf. De afvalverwerker is van plan de houtsnippers per binnenvaartschip te vervoeren naar de afnemers in België en Duitsland. Op die manier spaart het bedrijf per jaar 6500 transporten met vrachtwagens uit.

Operationeel manager R. Schoorl van Van Vliet verwacht dat meer afvalverwerkers op vervoer per binnenvaartschip zullen overstappen. Die stap ligt volgens hem voor de hand, aangezien het om grote volumes gaat die over steeds langere afstanden moeten worden vervoerd. Ook de afvalmarkt wordt namelijk steeds meer een Europese markt. Van Vliet kon gelukkig profiteren van een stimuleringssubsidie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om tonkilometers over de weg terug te dringen.

Het hout dat bij Van Vliet in Nieuwegein binnenkomt wordt eerst gesorteerd in betrekkelijk schoon hout en geschilderd dan wel verlijmd materiaal. In verschillende batches worden die door de breker- en reinigigingsinstallatie gevoerd en opgeslagen in vijf silo�s, elk met een capaciteit van 1000 kuub.

Bij de eerste brekerstap wordt al het hout teruggebracht tot een lengte van 400 millimeter; bij een volgende stap wordt dat met hamers verder verkleind tot maximaal 100 millimeter. Stof wordt zoveel mogelijk apart gehouden en afgevoerd; de overige snippers kunnen desgewenst in twee verschillende fracties worden gescheiden. Tussen de verschillende breekstappen door worden ferro- en nonferro metalen en andere verontreinigingen zoveel mogelijk verwijderd. De installatie is geleverd door de Duitse machinebouwer Haas.

De markt voor de houtsnippers is een grillige, weet Schoorl. Van Vliet laat zich als het even kan betalen door zowel de toeleveranciers als de afnemers. Maar dat laatste lukt niet altijd. Met name de vraag bij de energiecentrales waar zo�n 30 procent van de snippers naartoe gaan, schommelt sterk. �s Zomers is de vraag gering, �s winters juist hoog. En dan is er ook nog de politieke factor die houtsnippers al dan niet als groene brandstof aanmerkt en daarop belastingmaatregelen afstemt.

De concurrentie op de afvalmarkt is bovendien sterk, dus het is voor Van Vliet zaak de kosten te drukken. De schaalvergroting als gevolg van de ingebruikname van de houtbreekinstallatie is een stap op die weg. De mobiele installaties waarmee Van Vliet tot nu toe hout vernipperde, konden niet het complete aanbod van de Nederlandse zusterbedrijven binnen de Shanks-groep aan. Sinds drie jaar maakt Van Vliet deel uit van dat Engelse conglomeraat van afvalverwerkers met een notering aan de beurs van Londen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels