nieuws

Woningwet

bouwbreed

Ik lees met enige verbazing in Cobouw de artikelen over de nieuwe Woningwet. Deze nieuwe wet is een logisch gevolg van de rampen die over ons heen zijn gekomen. We weten allemaal dat de toets van Bouw-en woningtoezicht geen zekerheid geeft of een project voldoet aan het Bouwbesluit. Daarom worden de indieners (architecten, aannemers, adviseurs) in […]

Ik lees met enige verbazing in Cobouw de artikelen over de nieuwe Woningwet. Deze nieuwe wet is een logisch gevolg van de rampen die over ons heen zijn gekomen. We weten allemaal dat de toets van Bouw-en woningtoezicht geen zekerheid geeft of een project voldoet aan het Bouwbesluit. Daarom worden de indieners (architecten, aannemers, adviseurs) in de nieuwe wet aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Niet voor niets is VROM bezig met de introductie van de gecertificeerde bouwplantoetsing. Wil je (rechts)zekerheid, dan moet je er gewoon voor (laten) zorgen dat je project voldoet aan het Bouwbesluit, zo moeilijk lijkt mij dat niet.

Ook de controle of een project gebouwd wordt volgens het Bouwbesluit (Bouwvergunning) en een controle of een gebouw gebruikt wordt volgens de gebruiksvergunning zijn zaken die neergelegd moeten (en kunnen) worden bij de bouwer en de gebruiker. Zij zijn tenslotte de verantwoordelijken en dienen objectief aan te tonen dat een en ander correct is. Voorbeelden genoeg waaruit blijkt dat dat goed kan.

Ik denk dat de nieuwe woningwet juist duidelijkheid schept. Ik begrijp best, dat we een aantal jaren zullen moeten wennen en in die tussentijd moet wellicht het mes van tafel, maar uiteindelijk kan het niet anders dat we de verantwoordelijkheden neer moeten leggen waar die hoort en dat we de schijnzekerheid van de vergunning af moeten schaffen. De vergunning blijft vooral relevant ivm. RO (en de coördinatie met de andere wetgeving) en de communicatie met de burger.

Tenslotte wil ik u wijzen op uw uitgave van 25 februari 2000, waarin uzelf constateert dat het met de kwaliteit van de bouwplantoetsing slecht is gesteld en dat de vergunning dus geen enkele zekerheid geeft.

Reageer op dit artikel