nieuws

Vier inrichtingsvarianten voormalig stadion Wageningen

bouwbreed Premium

wageningen – Voor de herinrichting van stadion De Wageningse Berg zijn vier ontwikkelingsmodellen gemaakt. De locatie waar ooit FC Wageningen speelde, moet een nieuwe bestemming krijgen en daarmee deel worden van de zogenaamde Groene Poort van Wageningen.

Twee van de vier modellen zijn afkomstig van bureau Oranjewoud dat van het college de opdracht had gekregen een minimum- en een maximumvariant uit te werken. De eerste gaat uit van zoveel mogelijk groen en sloop van de tribunes, de tweede voorziet in het handhaven van de zittribune of delen ervan.

De overige twee zijn afkomstig uit de samenleving. Stichting Vrienden van de Berg legt het accent nog sterker op de natuur. Stichting Behoud Stadion De Wageningse Berg zet in op behoud van het stadion. Een gemeentelijke woordvoerder spreekt van “vier varianten in vier gradaties”.

Uitgangspunt bij het plan van aanpak is dat lokale evenementen en andere commerciële activiteiten een financiële drager moeten worden voor de exploitatie van het complex, zonder dat het de gemeente, de eigenaar, veel geld hoeft te kosten. Alle modellen vergen 500.000 euro aan investeringskosten. De jaarlijkse onderhoudskosten belopen 20.000 euro.

Het college van B en W vraagt de raadscommissie voor Duurzaamheid en Ruimte nu om een advies. De commissie maakt op 9 september bekend welk van de vier varianten de voorkeur geniet. Daarna besluit het college welke verder wordt uitgewerkt.

Reageer op dit artikel