nieuws

Verzekeringspremies schieten omhoog door diefstal materieel

bouwbreed Premium

den haag – Diefstal van bouwmaterieel leidt tot forse verhogingen van verzekeringspremies. De afgelopen drie jaar zijn de assurantiebedragen met 10 à 15 procent gestegen. Dat blijkt uit informatie van Centraal Beheer Achmea.

“De hoogte van de premie is afhankelijk van hoe vaak de verzekerde een beroep op ons doet”, zegt F. Zengerink, bij de verzekeraar werkzaam als deskundige op het gebied van materieeldiefstal. “Niet alle klanten worden door ons over één kam geschoren. We berekenen de premie per klant.” Hoe vaker schade, hoe hoger de verzekeringspremie. Van een no-claimregeling zoals bij autoverzekeringen is geen sprake.

Centraal Beheer Achmea noteerde onlangs een stijging van het aantal materieeldiefstallen. Een fenomeen dat ook T. van de Kamp van recherchebureau Tracer is opgevallen. “Wij kregen het eerste kwartaal driehonderd meldingen. Voor een machine ben je op zijn minst 30.000 euro kwijt, maar er zijn er ook bij van 150.000 euro. Dus reken maar uit hoe hoog de schade oploopt.”

Daarbij valt het op dat verhuurbedrijven steeds vaker het slachtoffer worden. Soms wordt verhuurd materieel van een bouwplaats gestolen. Ook gebeurt het dat minder malafide bedrijven een machine huren en niet meer terugbrengen.

“Wij geven trainingen aan onze klanten om ze op zulke tactieken te wijzen en diefstal te voorkomen”, aldus Zengerink. Een van de mogelijkheden is huurders die door het baliepersoneel niet worden vertrouwd, niet direct een machine mee te geven doch hen enkele dagen aan het lijntje te houden. Vaak komen ze dan niet meer terug.

Van het vermiste materieel komt uiteindelijk zo�n 10 procent weer te voorschijn. “Soms blijkt het te zijn afgevoerd naar het buitenland, maar ook vinden we het wel terug in Nederland”, aldus Zengerink. Daarmee zijn de gestolen waren nog niet terug bij de rechtmatige eigenaar. “Vaak blijkt de koper te goeder trouw te zijn geweest en dan kunnen we er niets meer aan doen. Een enkele keer kunnen we de machine bij de dief terughalen. Wat ik ook mee maak is dat materieel door ons wordt teruggekocht. Dat gebeurt vooral bij moeilijk verkrijgbare machines. In die gevallen is terugkopen soms voordeliger dan geld uit te keren voor een nieuw apparaat. De eigenaar heeft dan bovendien op korte termijn zijn machine terug, terwijl hij anders een hele tijd moet wachten.”

Van de Kamp: “We zijn begonnen met een sms-dienst die de bedrijven in de branche er op attent maakt als ergens een machine wordt gestolen. Zo proberen we paal en perk te stellen aan de verkoop van gestolen materieel.”

Reageer op dit artikel