nieuws

Utrecht stopt met subsidiestelsel monumenten

bouwbreed

utrecht – De gemeente Utrecht honoreert dit jaar geen subsidieaanvragen meer voor het opknappen van gemeentelijke monumenten. Per 1 januari wordt het subsidiestelsel vervangen door een systeem waarbij eigenaren goedkoop geld kunnen lenen voor onderhoud en restauratie.

Daarvoor komt rond de 3 miljoen beschikbaar voor de komende vijf jaar. Dat zal tegen het markttarief minus 5 procent uitgeleend worden. De oude subsidiepot is inmiddels (bijna) leeg en wordt in afwachting van een nieuwe regeling niet meer aangevuld. Het resterende bedrag van 140.000 euro wordt over diverse projecten verdeeld.

De nieuwe financieringsregeling is een uitvloeisel van de eerder door het college van B en W vastgestelde beleidsplan �Beheer van de chaos der eeuwen�. Hierin staat niet alleen hoe de gemeente om wil gaan met historische gebouwen en andere bouwkundige erfenissen in de stad. Ook archeologisch onderzoek en het bewaren van de bodemschatten krijgt veel aandacht in het plan.

Vindplaatsen

Utrecht kent met name in de Vinex-wijk Leidsche Rijn veel vindplaatsen van overblijfselen uit de Romeinse tijd. Tijdens de bouw werden bijvoorbeeld een aantal rijnaken blootgelegd. Bouwers bouwen om deze plekken heen, waardoor een deel van de oude noordgrens van het Romeinse Rijk zichtbaar blijft.

Meest in het oog springend van het nieuw geformuleerde beleid is dat de financiering voor het opknappen van monumentale panden ingrijpend verandert. In plaats van subsidie te krijgen voor renovatie, kunnen eigenaren van de panden in de toekomst tegen zachte voorwaarden een lening afsluiten. De gemeente stort daarvoor rond de 3 miljoen euro in een fonds. Hoofd van de gemeentelijke sectie monumenten M. Stafleu, verwacht dat er de komende vijf jaar een paar honderd panden in aanmerking zullen komen voor de regeling. “Daar zitten grote en kleinere renovaties bij. We gaan uit van een gemiddeld bedrag van 75.000 euro”, stelt hij.

Bezuiniging

Het verdwijnen van de subsidie is deels een bezuiniging, maar Stafleu verwacht geen negatieve gevolgen voor het monumentenbestand in de stad. “Voor particuliere bewoners die een tweede hypotheek kunnen afsluiten was de subsidieregeling waarschijnlijk gunstiger”, zo geeft hij toe. “Maar bijvoorbeeld kerkgenootschappen en andere bezitters van grotere objecten hebben meer baat bij de nieuwe regeling, zij kunnen makkelijker aan geld komen.”

Voorlopig is de bodem van de subsidiepot echter in zicht, aldus de baas van de monumentendienst. Aanvragers die zich dit jaar nog melden bij de gemeente zullen worden doorverwezen naar de nieuwe regeling. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het fonds zullen niet veel afwijken van de nu geldende eisen, zo verwacht Stafleu. Eventuele renovatie hoeft niet perse door specialistische bouwers te worden uitgevoerd. “Vaak zal het in combinatie met een verbouwing gaan. Dan kan de aannemer het renovatiewerk uitvoeren”.

Reageer op dit artikel