nieuws

Sociale verhoudingen blijven ook na de zomer gespannen

bouwbreed

den haag – De hete zomer van dit moment gaat naadloos over in een nog hetere herfst. Het kabinet kan rechtszaken tegemoet zien en de cao-onderhandelingen zullen er niet gemakkelijker op worden nu de discussie over werktijdverlenging toeneemt. De sociale verhoudingen blijven gespannen.

Na het mislukken van het voorjaarsoverleg is het eigenlijk niet meer goed gekomen. Vanuit het kabinet rolden ministers over elkaar heen om met spierballentaal in de beste tradities van Margareth Thatcher de vakbeweging zwaar onder druk te zetten.

Niet meer algemeen verbindend verklaren van cao�s en werknemers die een aanvulling op hun ziekengeld in het tweede jaar krijgen, korten op de uitkering, waren de meest impopulaire. Tegen juist ook die twee fulmineert de vakbeweging het meest.

Mocht het kabinet de dreigementen uitvoeren, dan kan het er zeker van zijn juridisch te worden aangepakt door een razende vakbeweging. Het is, zegt FNV-voorman Lodewijk de Waal, een flagrante schending van de ook door Nederland onderschreven ILO-verdragen. De ILO is de internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. De vakbeweging heeft dan ook aangekondigd Nederland voor de ILO te slepen en ook nog eens voor de Raad van Europa.

En dat alles vanwege een inschattingsfout of een strategische blunder van de betrokken ministers. Die verwachtten in deze tijd kennelijk de vakbeweging te kunnen overhalen overal mee akkoord te gaan.

Het geeft maar weer eens aan dat juist in economisch goede tijden moet worden getracht structurele fouten uit sociale stelsels inclusief (pre)pensioen te halen en daarmee niet te wachten tot het financieel praktisch niet meer mogelijk is.

Vanuit werkgeverskringen neemt de druk op de werktijden toe. Een aantal bedrijven wil terug naar de 40-urige werkweek, zonder dat de lonen mee omhoog gaan. Andere, waaronder de bouw, zouden graag zien dat de baaierd aan vrije en verlofdagen zou verminderen.

Het zal geen verwondering wekken dat de vakbeweging hier mordicus op tegen is. Arbeidstijdverkorting is destijds van de plank gehaald in de strijd tegen de werkloosheid. Moet je het dan nu weer afschaffen terwijl de werkloosheid oploopt, zo vraagt zij zich retorisch af.

Het Europees Verbond van Vakverenigingen ziet deze trend met verbazing aan. Voor haar is evident dat arbeidstijdverlenging leidt tot meer werkloosheid. Niet langere werktijden zijn nodig, maar slimmere manieren van produceren, aldus secretaris-generaal J. Monks.

Lodewijk de Waal gaat er vanuit dat dit niet het heikele punt wordt in de cao-onderhandelingen. Dat worden de looneisen en aanvullingen of reparaties van kabinetsbeleid.

Reageer op dit artikel