nieuws

Rotterdam gaat woonvergunning weer invoeren

bouwbreed

rotterdam – Het Rotterdamse college van B en W wil bij wijze van experiment weer huisvestingsvergunningen invoeren in enkele wijken. Door te toetsen op inkomen en overbewoning wil het gemeentebestuur de bevolkingssamenstelling in achterstandswijken beïnvloeden.

Wethouder M. Pastors spreekt van “een eerste stap richting strengere vestigingseisen”. Die zijn volgens hem nodig, omdat Rotterdam “al heel veel mensen heeft die niet zonder hulp van de overheid volwaardig kunnen participeren”.

Voorlopig wordt de woonvergunning alleen ingevoerd in delen van Charlois, Feijenoord, Delfshaven en het Centrum. Het gaat daarbij om ongeveer 8000 huurwoningen waarvan er jaarlijks 700 vrijkomen. Volgens de nieuwe eisen, kunnen in woonruimten met een huur tussen 250 en 500 euro alleen nog mensen terecht die minimaal 120 procent van het minimumloon verdienen. Wie minder verdient moet op zoek naar een huis met een huur onder de 250 euro of zich elders vestigen.

Verder wordt uitsluitend een woonvergunning verstrekt als het aantal bewoners �past� bij het aantal kamers. In een driekamerwoning mogen per 1 oktober bijvoorbeeld maximaal vier mensen wonen.

Omdat in veel achterstandsgebieden herstructureringsoperaties plaatsvinden kan de maatregel gevolgen hebben voor nieuwbouw. Want deze bevordert de trend om in deze gebieden duurdere woningen terug te bouwen.

Bij succes wil het college de maatregel ook elders invoeren. Pastors schat dat 70 procent van de Rotterdamse huurwoningen vallen in de goedkopere sector. Daarvan komt eenderde in aanmerking voor invoering van de woonvergunning. De gemeente overlegt met woningcorporaties over invoering per 1 januari 2005 in wijken met de hoogste instroom kansarmen.

Met invoering van de vergunning zoekt Rotterdam de grenzen op van de Huisvestingswet. Het Rijk wil dat met de mogelijkheden wordt geëxperimenteerd alvorens een bijbehorende wet wordt ingevoerd. Wordt het een succes, dan wil het Rijk het stellen van een inkomenseis bij verstrekking van huisvestingsvergunning opnemen in deze zogenaamde �Verzamel- en Uitzonderingswet� of �Rotterdamwet�.

Reageer op dit artikel