nieuws

Plan torenflats maakt buurtbewoners boos

bouwbreed Premium

breda – Het plan om drie woontorens te bouwen aan de Talmastraat in Breda heeft omwonenden in rep in roer gebracht. In een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders keren ze zich fel tegen de bouwplannen.

De gewraakte flats krijgen veertien, zestien en achttien verdiepingen. Ze moeten verrijzen op het terrein van het voormalige volkstuincomplex De Oranjeboom. In het gebied komen ook andere soorten huizen.

Vooral de voorgenomen hoogte van de gebouwen, maximaal 58 meter, is de buurt een doorn in het oog. De huizen aan en rond de wijk Heuvelbrink, zullen er door van zonlicht verstoken blijven, zo verwachten de buurtbewoners.

“Het zwaarst getroffen worden de woningen aan de zuidelijke kant van de Heuvelbrink, die het grootste deel van het jaar de zon aan de achterzijde van hun huis moeten missen”, aldus het bezwaarschrift. “Maar ook de flats in de Jakob Edelstraat en op de hoek Oranjeboomstraat/Maarten de Vriesstraat zullen, met name �s winters, veel zonneschijn moeten ontberen.”

Verder vinden de bewoners de torens lelijk. Ze schrijven dat ze er geen zin in hebben om tegen drie kolossale flats aan te moeten kijken. “Bewoners van de lange flats in de Jakob Edelstraat hebben hun woonkamer aan de voorzijde: hun panorama wordt voor bijna de helft gevuld door de drie woontorens.” Andere omwonenden vrezen dat de gebouwen het uitzicht vanuit de achtertuin zullen bederven.

Ook klaagt de buurt gebrekkig te zijn geïnformeerd over de plannen. “Niet eenmaal is het begrip �woontoren� in de informatie vemeld, noch de hoogte van de bebouwing, noch de mogelijke negatieve gevolgen van het soort bebouwing.”

Een enquête die door buurtbewoners onder hun wijkgenoten werd gehouden, wees uit dat slechts een kleine minderheid op de hoogte is van de plannen om flatgebouwen in de wijk neer te zetten.

Potentiële kopers van andere woningtypen rond de torens dreigen af te haken. “Met de nieuwe informatie zullen wij voorlopig nog wel even de kat uit de boom kijken en afwachten met ons definitieve besluit om daar een woning te kopen”, aldus een reactie op de website die de verontruste buurtbewoners inmiddels zijn begonnen. “Als deze torens er komen, dan gaan wij verder zoeken naar een andere locatie.”

Een woordvoerder van woningcorporatie WonenBreburg, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de gewraakte plannen, laat weten dat de angst van de omwonenden voorbarig is. “We willen in dat gebied zo�n 350 woningen bouwen. Koop en huur. In diverse prijsklassen. We hopen halverwege 2005 of uiterlijk in januari 2006 met de bouw te beginnen. Maar de besluitvorming moet nog plaatsvinden. Voorlopig zitten we nog in de planfase.”

Reageer op dit artikel