nieuws

Peijs wil bijdrage bedrijfsleven aan delen A4

bouwbreed Premium

Dat schrijft haar plaatsvervanger minister Dekker (VROM) aan de Tweede Kamer in antwoord op kamervragen van VVDer Hofstra. Deze waren gesteld naar aanleiding van een interview in de Volkskrant waarin Peijs betwijfelde of het bedrijfsleven wel mee wil in pps-constructies.

Dekker schrijft hierover dat de uitspraak “ook de nodige positieve reacties heeft losgemaakt. Dat is winst. Als overheid en bedrijfsleven nu de krachten bundelen ben ik ervan overtuigd dat publiek-private samenwerking onder het huidige kabinet van de grond kan komen.”

“Deze brief is een goede zaak. De uitspraak was vreemd, maar niet meer dan een kleine rimpeling in een glas water”, aldus P. Schumacher van het AVBB. Hij wijst op de taskforce pps infrastructuur waar zowel overheid als marktpartijen inzitten voor het maken van werkbare concepten voor de samenwerking. “De brief van nu is een bevestiging dat alles weer in de trein is”, aldus Schumacher.

Dekker acht het mogelijk om tot een “effectieve en doelmatige krachtenbundeling die tot wederzijds voordeel strekt” te komen. Dan moet volgens haar echter wel doorgepakt worden. Zij ziet hierin een belangrijke rol voor de Regieraad voor de bouw. Volgens de minister is de raad er na enkele maanden warm draaien aan toe “dit voor de hele bouwsector cruciale veranderproces in een hogere versnelling te brengen”.

Schumacher bevestigt de rol van de Regieraad en van de Proces- en Systeeminnovatie in de bouwsector, een nationaal impulsprogramma voor vernieuwing. “Daar zit heel veel energie in en dit biedt volop perspectief”, aldus Schumacher. “En dat het allemaal wat sneller kan, dat vindt ook iedereen”, voegt hij toe. Hij vindt vooral het herstel van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van belang.

Peijs wilde met haar uitspraak duidelijk maken dat geld niet gratis is. Voor een project van 15 miljard euro dat het bedrijfsleven voor een periode van tien jaar voorschiet is zij 1,2 miljard euro aan rente kwijt. Zij is echter niet principieel tegen voorfinanciering. Als voorbeeld noemt zij de regionale overheden die dan zelf de rente voor hun rekening nemen. “Als ondernemers hiertoe ook bereid zijn, vinden zij mij uiteraard aan hun zijde”, schrijft Dekker namens de vakantie vierende Peijs.

De laatste heeft begin juli een brief naar de Kamer gestuurd over pps. Daarin staat dat ze meer uit de markt denkt te halen en in de Nota mobiliteit hoog inzet op pps. Het bevordert de concurrentie en geeft een beter perspectief op continuïteit. Deze nota verschijnt oktober.

Reageer op dit artikel