nieuws

Overeenstemming over Rijkelse Bemden

bouwbreed Premium

maastricht – Projectorganisatie De Maaswerken en de gemeente Beesel zijn het na drie jaar eens over de aanpak van vervuild slib in de Rijkelse Bemden. Tevens is duidelijk welke vergunningen nodig zijn voor het verwijderen van 197.000 kuub grond. In oktober start de vergunningsprocedure die ongeveer negen maanden in beslag neemt. Het herstel van de […]

maastricht – Projectorganisatie De Maaswerken en de gemeente Beesel zijn het na drie jaar eens over de aanpak van vervuild slib in de Rijkelse Bemden. Tevens is duidelijk welke vergunningen nodig zijn voor het verwijderen van 197.000 kuub grond. In oktober start de vergunningsprocedure die ongeveer negen maanden in beslag neemt.

Het herstel van de Rijkelse Bemden is nodig omdat De Maaswerken eind jaren negentig als proefproject een stuk rivierverruiming heeft uitgevoerd. De afgegraven oevergrond is gestort in de plas. In 2001 bleek dat de proef niet volgens de geldende regels is uitgevoerd.

Vorig jaar besloot staatssecretaris Schultz van Haegen (waterstaat) de oorspronkelijke situatie te herstellen en de gestorte grond uit de plas te verwijderen en af te voeren. De sanering gaat 13 miljoen euro kosten.

De uitvoering komt via een openbare aanbesteding op de markt. De grond gaat naar een gecertificeerde inrichting voor het bewerken en/of storten van grond. Het overgebleven verontreinigde deel wacht na bewerking de stort in een daarvoor ingericht depot, bijvoorbeeld het landelijk depot IJsseloog.

Het afgraven en afvoeren van de grond zal plaatsvinden via het water om de overlast voor de omgeving te beperken.

Reageer op dit artikel