nieuws

Muskusratten sneuvelen massaal in Zeeland

bouwbreed Premium

goes – De bestrijding van muskusratten werpt in Zeeuws-Vlaanderen zijn vruchten af. De populatie van de knaagdieren, die onder meer dijken doorknagen, is voor het vierde achtereenvolgende jaar teruggelopen. Dat heeft het Waterschap Zeeuwse Eilanden bekend gemaakt.

“De indruk is dat ook in andere provincies het aantal gevangen ratten afneemt”, zegt J. Gronouwe, landelijk coördinator muskustrattenbestrijding. “Daarbij baseer ik me op de gegevens die we over dit jaar hebben. Die zijn nog niet volledig. De gegevens over vorig jaar daarentegen tonen aan dat in 2003 het aantal gevangen muskusratten een piek bereikte. Dat kwam vooral dat het grote aantal vangsten in Zuid-Holland en Utrecht.”

Muskus- en beverratten richten grote schade aan waterkeringen, kaden en oevers. Eén enkele rat kan binnen twaalf maanden zo�n dertien vrachtwagens aan grond weggraven. Daardoor ondermijnen ze dijken en oevers. Hoe groot de schade is die de dieren jaarlijks aanrichten is onbekend. “Wel is het duidelijk dat het voordeliger is om de dieren te bestrijden dan om steeds opnieuw de schade te herstellen”, zegt Gronouwe.

Net als elders in het land, piekte in Zeeland het aantal vangsten in 2003. Werden in de eerste helft van dat jaar een kleine zevenduizend muskusratten gevangen in Zeeland, in dezelfde periode van dit jaar waren het er ruim vijfduizend. Op de Zeeuwse eilanden daalden de vangsten nog drastischer. Daar lieten in de eerste zes maanden van 2004 ruim zevenduizend beesten het leven, tegenover een kleine vierduizend dit jaar. Volgens het waterschap lopen de vangsten niet terug doordat de dieren aan de jagers weten te ontsnappen, maar doordat er minder ratten zijn.

Samenwerking

“In Zeeuws-Vlaanderen is de daling te danken aan het effectieve beleid van verkleinde bestrijdingsgebieden en goed lopende grensoverschrijdende samenwerking met de provincies West- en Oost-Vlaanderen in België”, aldus Gronouwe. Daar worden door rattenbestrijders uit beide landen in de grensoverschrijdende krekengebieden de beesten bestreden. Ook de waterschappen van Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuwse eilanden werken nauw samen bij het bestrijden van het ongedierte.

De successen laten onverlet dat de muskusrattenjacht nog niet kan worden beëindigd. “Ondanks de daling blijft het bestrijden van muskusratten om aandacht vragen”, zo licht het waterschap toe. “Zodra de omstandigheden veranderen, kan de populatie weer snel groeien.”

Bovendien zit het aantal vangsten nog ruim boven de landelijke norm. “Het zogenaamde besmettingsgevaar, dat wordt uitgedrukt in het aantal vangsten per uur, ligt voor Zeeuws-Vlaanderen inmiddels op 0,68 ten opzichte van 1,04 in de eerste helft van 2003. Landelijk wordt aangegeven dat de norm onder de 0,25 moet liggen.”

Daar komt bij dat ook de beverrat steeds vaker van zich laat horen. “Waren er in 2003 nog maar vier vangsten te melden in ons gebied, in de eerste helft van 2004 zijn er al tweeëntwintig beverratten gevangen.”

Reageer op dit artikel