nieuws

Koelen en verwarmen via cv-installatie

bouwbreed Premium

delft – Colt International combineert de cv-installatie met het klimaatsysteem Caloris. Gebruikers kunnen met behulp van de warmtepomptechniek in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur regelen. Caloris gebruikt water als energiedrager en slaat koude en warmte in het gebouw op. De leverancier uit Cuijk adviseert het nieuwbouwsysteem ook voor de renovatie.

In beide uitvoeringen zitten achter het verlaagde plafond van elke ruimte kleine warmtepompen. Die zijn via een kringloopnet dat gevuld is met water, verbonden met een centrale warmtepomp op het dak. Die draagt de energie uit de lucht over op het water.

De kleine warmtepompen koelen of verwarmen met dit water de lucht in de eigen ruimte. Het teveel aan energie wordt aan het water afgegeven. Voor de nieuwbouwvariant wordt het leidingnet van de waterkringloop in de dekvloeren meegestort zodat het gebouw de energie kan opnemen. Het waternet is niet aan een bepaalde lengte gebonden zoals het aantal warmtepompen ook niet aan een maximum is gebonden.

De renovatievariant wordt aangesloten op de bestaande cv-installatie. Die voert in de zomer de warmte af naar een condensor buiten het gebouw.

De cv-ketel staat dan uit. In de winter gaat die weer aan en verwarmt de cv de ruimten op de gebruikelijke wijze. Caloris wordt dan niet gebruikt, legt technisch adviseur klimaattechniek H. Baak van Colt uit. Het bestaande leidingnet wordt volledig gebruikt en hoeft niet te worden geïsoleerd. Aansluitingen worden alleen gemaakt op de plek waar de benodigdheden voor het systeem komen. De cv-radiatoren worden vervangen door een Caloris-convector. De ombouw vergt geen ingrijpend hakken en breken. In een kantoorgebouw zou het werk in beginsel gewoon door kunnen gaan.

In de berekening van Colt rendeert Caloris in projecten vanaf zo�n 700 vierkante meter. De nieuwbouwuitvoering is inmiddels in ruim achttien projecten verwerkt. Het eerste renovatieproject wordt intussen voorbereid. De resultaten van de proefopstellingen wekken bij Baak de verwachting dat ook deze variant aanslaat bij adviseurs, ontwikkelaars en aannemers, niet in de laatste plaats omdat het zonder milieubedervende stoffen werkt.

Alleen in de warmtepompen zit koelmiddel. De aanleg van het systeem valt daarom niet onder de regels van de Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf (STEK).

Colt noemt Caloris de stilste klimaatinstallatie van Europa en staaft die bewering met meetrapporten van geluidonderzoeker Peutz. Volgens Baak voldoet het systeem aan de normen van de Rijksgebouwendienst.

Het comfort dat de installatie genereert voldoet aan ISO 7730/Arbo-norm. Het systeem wint ruim 90 procent van de warmte uit de ventilatielucht terug en valt daarmee volgens Colt onder de voorwaarden voor een subsidie uit het fonds voor de Energie-investeringaftrek (EIA).

De prestatiecoëfficiënt, de verhouding tussen de energie die een warmtepompsysteem opneemt en afgeeft, varieert van 4 tot 6 en kan onder ideale omstandigheden oplopen tot 7.

Reageer op dit artikel