nieuws

Houthandel: Gedragscode beslist geen dode letter

bouwbreed

almere – Steeds meer houthandelaren sluiten zich aan bij FSC. Er worden nieuwe houtsoorten getest en het optuigen van het illegaliteitskeurmerk verloopt voorspoedig. Directeur André de Boer van de brancheorganisatie van houthandelaren VVNH begrijpt dus niets van de recente aantijgingen in Cobouw van de dissidente houthandelaar Arie van der Berg.

“Hij heeft jarenlang voor de troepen uitgelopen en heeft daarvoor altijd alle credits gekregen. Maar nu hij door de meute wordt ingehaald wordt hij blijkbaar zenuwachtig en gaat hij om zich heen slaan.” VVNH-voorman De Boer heeft weinig goede woorden over voor houthandelaar Van den Berg, tot begin van dit jaar een van de aangesloten leden. “Hij is niet meer voor rede vatbaar”, luidt de cynische diagnose.

Om er direct aan toe te voegen dat hij het doodzonde vindt. “Vanuit zijn ideologische gedrevenheid heeft hij gewerkt aan bewustwording van het belang van duurzaam geproduceerd hout onder de houthandelaren. Achteraf heeft hij ook de goede keuze gemaakt door al in een heel vroeg stadium aansluiting te zoeken bij de milieubeweging. Maar van een gerespecteerde luis in de pels van de houthandelaren heeft hij zich naar een onmogelijke positie gemanoeuvreerd waardoor er geen land meer met hem te bezeilen is. Het luidkeels in Cobouw roepen dat onze nieuwe gedragscode een wassen neus is, zoals hij vorige week deed, is ronduit kwaadaardige vuilspuiterij.”

“Kijk hier maar”, zegt De Boer terwijl hij een paar recente persberichten op tafel legt in het kantoor van de VVNH in Almere. “De gedragscode bestaat natuurlijk uit een aantal prachtige intenties, die je heel gemakkelijk als holle frasen kunt afdoen. Geduldig papier als je wilt. Maar in het afgelopen half jaar zijn er wel degelijk heel concrete stappen gezet om die intenties waar te maken.

Voor de strijd tegen illegaal hout is een samenwerking opgezet met notabene Greenpeace, Milieudefensie en een handvol andere organisaties waarmee we al jaren op voet van oorlog leven. Samen breken we een lans in Europa voor een importverbod voor illegaal hout.”

Aangezien een eigen verklaring van bosbouwbedrijven dat ze alleen legaal gekapt hout verhandelen wel erg gemakkelijk is af te geven, pleiten de samenwerkende organisaties in sommige landen voor het opzetten van een zogeheten �third party controle� door erkende certificeringsinstellingen�. Voor de Europese markt zou zo�n systeem vooral voor Gabon, Kameroen en Maleisië relevant zijn.

Handelsketen

Voor eigen rekening is de VVNH overigens al begonnen om een dergelijk systeem op te zetten in Indonesië. Een berucht land als het gaat om illegale kap. Daar wordt ook gewerkt aan certificering van de complete handelsketen, de zogeheten chain-of-custody. In de eerste helft van volgend jaar zal dat klaar zijn, en is elke houtstam uit Indonesië voorzien zijn van een stempel met het COC-certificaat.

Als straks dan ook de route van illegaal Indonesisch hout via Maleisië wordt afgesneden door third-party controle in dat land, is het plaatje echt rond, voorspelt De Boer. Daarvoor is volgens hem wel de FLEGT-subsidie nodig die samen met de milieuorganisaties is aangevraagd bij de Europese Unie.

Poortwachter

Legaal hout is natuurlijk nog niet hetzelfde als duurzaam geproduceerd, weet De Boer ook. Wat de VVNH daarna aan concrete stappen gaat zetten om het aandeel duurzaam hout te vergroten, weet hij nog niet. “Als iedereen zou overstappen op FSC zou het natuurlijk heel gemakkelijk zijn. Dan waren we in een klap van alle heisa af. Maar de praktijk werkt helaas anders. Andere landen hebben andere wensen en daar willen wij niet rücksichtslos de deur voor dichtslaan. Daarom gaat Keurhout ook verder als een soort poortwachter voor de Nederlandse markt. Overigens sluiten steeds meer leden zich aan bij FSC. Deze week nog heeft Pontmeyer de gelederen versterkt.”

En dan dat eeuwige verhaal uit het betoog van Van den Berg dat de VVNH de introductie van nieuwe houtsoorten zou dwarsbomen. Ook langs die weg zou de VVNH duurzame houtproductie traineren. Want FSC-bossen leveren immers heel andere houtsoorten op dan de bekende bangkirai, oukume of azobe.

De Boer betitelt ook die aantijging als “je reinste laster.” “Momenteel lopen er onderzoeken bij de SHR naar de sterkte en toepassingsmogelijkheden van zes nieuwe houtsoorten. En dat zijn bepaald niet de eerste onderzoeken. Van den Berg slaat door. Iets anders kan ik er niet van maken.”

�Na afsluiting route Indonesië is plaatje echt rond�

Reageer op dit artikel