nieuws

Hogere toneeltoren voor theater De Vest

bouwbreed

alkmaar – Bij het zoeken naar een vorm voor de verhoging van de toneeltoren van theater De Vest in Alkmaar, is gekozen voor een nieuwe opbouw die het bestaande gebouw niet verstoort. Door de uitvoering met een transparant uitkragend deel waar s avonds licht uitstraalt, wordt hij meer bij de stad betrokken. Aangescherpte arbo-eisen noodzaakten de gemeente Alkmaar tot een aanpassing van de stadsschouwburg.

Geen handmatig gesjor meer aan toneeldecors, maar een volledig automatische �trekkenconstructie�, een systeem met zestig computergestuurde lieren, verdeeld over zes banen zullen het werk voor de toneelmedewerkers vergemakkelijken. Maar om ruimte te krijgen voor het herbergen van de toneeltechniek moest de toneeltoren met 4 meter omhoog tot de maximale toegestane hoogte van 22 meter, conform het bestemmingsplan. Uit drie architectenbureaus koos de gemeente Alkmaar als opdrachtgever Architectenbureau Noordwestzes uit Alkmaar om zijn plan voor het ontwerp verder uit te werken. Architect Lody Trap van Noordwestzes: “De extra ruimte dient eigenlijk verscheidene doelen. Naast het creëren van ruimte voor de trekkenconstructie, ontstaat meer ruimte voor een beter bereikbaarheid van de toneeltechniek als trappen en liften. Het vergroot bovendien de vrije werkhoogte in de toren en geeft de gelegenheid om het gebouw meer expressie te geven.”

In het definitieve plan is het begrip �communicatie met de stad� uitgewerkt door in het uitkragende gedeelte aan de pleinzijde van de opbouw verlichting en de tekst �De Vest�( singelzijde) op te nemen achter de aluminium lamellen. Het metselwerk van de bestaande toren blijft in het zicht.

Trap: “De verlichting is eigenlijk een kunstuiting. Het licht wordt door een computer gestuurd en krijgt een geleidelijk verloop van kleuren en spots die af en toe een lichtflits veroorzaken. Dit trekt de aandacht van voorbijgangers die mogelijk denken het licht van een voorstelling waar te nemen.” Dit onderdeel van de architectuur van het gebouw is uiteindelijk onderwerp geworden van de geïntegreerde kunsttoepassing van het project, de zogenaamde �1 procents-regeling� en nader uitgewerkt met een theater-lichtontwerper.

Noordwestzes heeft met het idee duidelijk gekozen voor een opwaardering van het complex, waardoor de schouwburg een prominentere plaats in de binnenstad krijgt. “Dat was bijvoorbeeld met het verhogen van De Vest met 4 meter in hetzelfde metselwerk als de bestaande bouw niet mogelijk geweest.”

De aluminium lamellen met een breedte van 40 centimeter zijn instelbaar om de juiste lichttoetreding en -uittreding te bepalen en om inkijk naar de achterliggende constructie te voorkomen. Door de opbouw bovendien te voorzien van een metalen aluminiumkleurige lijst krijgt de nieuwbouw een bekroning. Trap spreek van een “omarmend gebaar”.

De overkragende volumes en de dakomlijsting worden uitgevoerd in een aluminiumkleurig metalen sandwichpaneel. De Vest zelf krijgt een zogenaamde kantelkleur, aangebracht in een uit drie lagen opgebouwde parelmoer verfsoort. Door deze toepassing verandert de kleur afhankelijk van het licht en de hoek waaronder voorbijgangers de tekst lezen.

Om te voorkomen dat antennes van telecominstallaties het ontwerp ontsieren, heeft Trap de onderdelen geïntegreerd door ze in uitsparingen in de opbouw weg te werken in de kleur van de gevel.

Naast de verhoging krijgt de schouwburg een nieuwe liftinstallatie aan de buitenzijde en een zogenaamde omloop, een brugconstructie die van binnen naar buiten wordt verplaatst. Trap: “De omloop is een klein onderdeel van de nieuwbouw maar is wel heel gecompliceerd en daardoor voor aannemer Ursem een lastige klus met strak maatgevoerde details.” Ook de complete renovatie van de kleedkamers en toiletgroepen behoort tot de opdracht.

De bestaande constructie van het gebouw is een betonskelet ingevuld met baksteen. De opbouw krijgt een staalconstructie met 2,5 meter hoge vakwerkliggers. De zwaarte van de staalconstructie bleek noodzakelijk door de variabele last van de toneellieren. Ook boven de toneelopening heeft de aannemer een nieuwe vakwerkligger aangebracht. Aan de binnenzijde krijgt de constructie een kalkzandsteen afwerking en aan de buitenzijde een buigslappe wand in verband met akoestische eisen. Die wand wordt afgewerkt met semi-transparante glazen gevelelementen. Mede in verband met diezelfde eisen bestaat de dakopbouw uit kanaalplaatvloeren. Ter plaatse van de uitkragingen is een stalen dak toegepast. Een aanpassing van de fundering is niet noodzakelijk, omdat het gebouw op staal is gefundeerd. De bestaande fundering bestaat uit een 1,2 meter dikke betonplaat die als ondergrond een uitloper van de oorspronkelijke strandwallen heeft, waarop ook de Grote Sint Laurenskerk is gefundeerd.

Het bouwkundige gedeelte van de nieuwbouw is half september gereed. Dan is het de beurt aan de toneeltechnici voor het afmonteren van de installatie en het proefdraaien. Halverwege oktober zijn de eerste voorstellingen gepland.

Projectgegevens

Verhoging toneeltoren De Vest

Opdrachtgever:

Gemeente Alkmaar

Noordwestzes Architecten en Ontwerpers, Almaar

Constructeur:

Pieters Bouwtechniek,

Theatertechniek:

BBH systems GmbH, Weiden (D)

Ursem Bouw, Wognum

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels