nieuws

Funderen op staal heeft zo zijn voordelen

bouwbreed Premium

den haag – Een deel van het Haagse megaproject Spuimarkt wordt gefundeerd op natuurlijke grondslag. Een palenfundering is wel overwogen, maar een fundering op staal bleek een paar miljoen euro goedkoper.

Het project Spuimarkt voorziet in herontwikkeling en nieuwbouw van 52.000 vierkante meter winkels, voorzieningen, horeca, woningen en een parkeergarage op vijf locaties aan en rondom het Haagse Spui. Bouwblok Grote Marktstraat is een deelproject op een van die locaties. Het gaat om een gebouw van zes verdiepingen met 21.000 vierkante meter winkels, 6000 vierkante meter �urban entertainment�, en een Pathé-multiplextheater met negen zalen.

De keuze voor funderen �op staal� voor het gebouw van 120 bij 60 meter is gedaan op voorstel van ingenieursbureau D3BN die voor dit gebouw als hoofdconstructeur optreedt. Het ingenieursbureau is vanaf het begin zo�n drie jaar geleden, bij het project betrokken.

Belastingen

Volgens R. Lam van D3BN is het bureau er destijds bij gehaald om een voorliggend plan door te rekenen. Dat plan bleek te duur. Vervolgens kwam het bureau met een alternatief. Een fundering op palen leek beter. Het gebouw moet komen aan de Grote Markt op een plek die vrijkomt door sloop van bestaande bebouwing, vlakbij de tramtunnel. De gesloopte gebouwen waren gefundeerd op staal, maar het nieuwe gebouw is groter.

Het gebruik van het gebouw als onder meer bioscoop vereist grote, kolomvrije overspanningen. Dat betekent hoge lijnlasten en dan ligt een paalfundering voor de hand. Gezien de hoge belastingen zouden dat dan in de grond gevormde palen moeten zijn, dure palen dus. De ervaringen met aanbrengen van dit type palen voor het Haagse Stadhuis vlakbij zijn niet gunstig geweest. Bij elkaar volgens Lam reden om toch te kijken naar een fundering �op staal�. Dat heeft volgens hem tot een economisch ontwerp geleid omdat daarmee een paar miljoen euro is bespaard. Overigens zijn de ervaringen met in de grond gevormde palen voor het Prinsenhof, eveneens een groot project met kantoren, winkels en een hotel in Den Haag, wel gunstig.

Het is niet zo dat ook nog eens lichtgewicht materialen worden toegepast om het gewicht van het gebouw laag te houden. Gezien de bestemming van het gebouw als bioscoop en andere recreatieve functies is geluidweren een absolute vereiste.

“Dan moet je massa hebben en dat verhoudt zich niet met lichte vloeren en wanden. We hebben bij de ruimte voor het �urban entertainment� wel akoestisch onderbroken vloeren toegepast om de massa beperkt te houden. Om toch ook niet extreem zwaar te construeren zijn bij de bioscoop boven deze ruimte wanden toegepast met stalen vakwerken die bekleed worden met een afwerksysteem van geluidsisolerend én brandwerend materiaal”, zegt Lam.

Momenteel wordt nog niet feitelijk gebouwd, de kelders van de bestaande bebouwing worden nog gesloopt. Dat vergt een speciale aanpak. De kelders van de te slopen bebouwing zijn van belang voor de horizontale stabiliteit van de tramtunnel. De aanleg van de nieuwe onderbouw gebeurt daarom gefaseerd.

De bouwput wordt in drie delen aangelegd. Op het ogenblik is het middendeel nog bestaand. Het is gevuld met puin van de sloop en zorgt voor de stabiliteit van de tramtunnel. Als de kelders bij de twee zijstukken zijn afgebouwd tot maaiveld zullen die voor de stabiliteit zorgen. Daarna kan het middenstuk worden gesloopt en nieuw gebouwd. Rond de bouwput zijn aan drie zijden damwanden aangebracht, als vierde dient de zijkant van de tramtunnel ter afsluiting van de bouwput.

De feitelijke bouw begin over 3 tot 4 weken als hoofdaannemer BAM het eerste constructieve beton gaat storten. Het maken van de onderbouw van het gebouw ziet Lam als kritiek punt van het project. “Als begane-grondvloer erin ligt en de ruimte tussen gebouw en bouwput is opgevuld, dan is het risicovolle deel klaar”.

Het wil niet zeggen dat alles daarna eenvoudig is. Volgens Lam zijn er dan nog genoeg uitdagingen voor constructeur en bouwer. In de binnenstad mag bijvoorbeeld niet buiten het te maken gebouw worden gehesen; te gevaarlijk in verband met passanten. Dus moeten er hijsopeningen in het gebouw komen. Technisch is dat allemaal goed te doen. “En technisch bezien klopt alles tot nu toe. Vergunningen zijn het probleem hier”, verzucht Lam, “maar dat is niet aan ons om op te lossen”.

�Geluidisoleren zonder massa kan niet�

Reageer op dit artikel