nieuws

CBS constateert toenemend optimisme

bouwbreed

voorburg – De producenten in Nederland zijn optimistischer over hun voorraden dan sinds november 2000 het geval was. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg.

De fabrikanten van ketels voor de centrale verwarming en radiatoren zitten 28 procent beter in hun opdrachten dan tijdens de hoogconjunctuur vier jaar geleden het geval was. In de bedrijfstak denkt 10 procent van de ondernemers hogere prijzen te kunnen bedingen. Terwijl in juni nog 4 procent van de directies personele afslanking voor ogen had, staat deze maand 9 procent van de bedrijven op het punt weer extra mensen aan te nemen. Bijna de helft van de ketelproducenten verwacht dat de vraag komende maanden zal afvlakken.

In de timmerindustrie staat het binnenhalen van nieuwe orders nog steeds stevig onder druk. Een op de vijf ondernemers meldt lastiger marktomstandigheden. Na een inhaalrace ligt het opdrachtniveau nog slechts 5 procent achter bij het niveau van 2000. Vorig jaar was de sector 20 procent achterop geraakt. De fabrikanten in de timmerbranche vertrouwen op stabiele prijzen en nemen mondjesmaat (8 procent) weer personeel aan.

De producenten van keramiek kampen ernstig met het wegvallen van omzet. De orderpositie is in een maand 8 procent verslechterd. Liefst 28 procent van de ondernemers rekent op dalende afzetprijzen. Vooral de afzet naar het buitenland krijgt stevige tikken. Van de fabrikanten geeft 36 procent aan minder orders te boeken. Bijna een derde van de ondernemers overweegt in te grijpen in de personele sterkte van het bedrijf.

De helft van de baksteenproducenten signaleert in augustus afnemende bedrijvigheid. De orderpositie ligt vlak onder het niveau van vier jaar geleden. Een op de vijf ondernemers constateert dat de nieuwe opdrachten moeizamer binnenkomen. De afzetprijzen staan niet meer onder druk. Bij 14 procent van de bedrijven staan arbeidsplaatsen op de tocht.

In de betonbranche is aan de trend van afnemende prijzen nog geen einde gekomen. Volgens 12 procent van de ondernemers liggen verdere prijsdalingen in het verschiet. Een groep van 22 procent klaagt over de verslechterende afzet. In 15 procent van de bedrijven staan banen op de tocht.

De sector van hang- en sluitwerk ligt nog een kleine 20 procent achter bij het werk medio 2000. In 14 procent van de bedrijven wordt gesneden in de personele sterkte. Van de ondernemers denkt 15 procent hogere prijzen in rekening te kunnen brengen.

Uit de meting van het CBS komt naar voren dat een op de zeven ondernemers verwacht komende maanden arbeidsplaatsen te verminderen.

Tegenover deze schrappers staat 5 procent van de fabrikanten die van plan is meer mensen in dienst te nemen.

Reageer op dit artikel