nieuws

Bouwers kopen materiaal zelf in

bouwbreed

londen – Elektrische installatiebedrijven, loodgieters en andere specialisten klagen dat steeds meer grote aannemers zelf de stopcontacten, sanitair en ander klein-materiaal inkopen en hen dwingen die producten te gebruiken.

De grote bedrijven kunnen door hun inkoopmacht in bulk inkopen en gunstiger prijzen bedingen bij de fabrikanten van bouwmaterialen. Op die manier degraderen zij de onderaannemers tot �uitzendbureaus� terwijl deze bovendien de marge op hun materialen mis lopen.

Dat verwijt komt van Britse organisaties van specialisten in de bouw. De Heating and Ventilating Contractors� Association constateert dat �voor-inkoop� door grote aannemers toeneemt. Economisch directeur R. Pettigrew: “Je hoort dat het toeneemt bij elektrische installateurs. In onze sector komt het nog niet op grote schaal voor maar wij vrezen dat het erger wordt als de geest eenmaal uit de fles is. Het fenomeen komt overwaaien uit de VS waar het al wel op grote schaal gebeurt.”

Volgens Pettigrew verliezen onderaannemers niet alleen marge maar hebben ze evenmin invloed op de kwaliteit van de materialen. “Je moet maar accepteren wat je wordt voorgezet, maar je bent wel verantwoordelijk voor de installatie, dat kan zeker in Engeland met z�n claimcultuur de grootste problemen opleveren.”

De HVCA houdt de vinger dan ook aan de pols en heeft het probleem inmiddels �aan de zijlijn� besproken in de internationale koepel International Alliance of Mechanical Contracting Associations.

J. Nelson van de Specialist Engineering Contractor Group, koepel van kleinere organisaties van bouwspecialisten: “Het is een gevoelig onderwerp. We weten dat het toeneemt, maar in welke mate weten we niet.” Jane Rogers, marketing communications manager van de Electrical Contractors� Association: “Het is geen nieuw verschijnsel. Installatiebedrijven worden al langer gedwongen door de hoofdaannemer ingekochte elektrische materialen te gebruikten. Het lijkt nu wel toe te nemen. Als brancheorganisatie moedigen we het zeker niet aan.”

Volgens W. Beerends, woordvoerder van Uneto-VNI in Zoetermeer, komt �voor-inkoop� in ons land tot nu toe niet voor. “Wij hopen dat dat zo blijft. Installatiebedrijven hebben inkoopvoordelen en maken een zekere marge. Als die marge wegvalt, zullen ze het ergens anders vandaan moeten halen. Aannemers huren een installateur in voor zijn vakmanschap. Dat betekent niet alleen dat hij weet hoe je de draadjes aan elkaar knoopt, maar ook kennis heeft van het beschikbare materiaal en weet hoe het bij elkaar past en op elkaar aansluit. We zien die rol niet graag overgenomen worden door onze opdrachtgevers.”

Reageer op dit artikel