nieuws

Bouw krijgt weer prioriteit van NMa

bouwbreed Premium

den haag – De bouwsector krijgt ook volgend jaar de hoogste prioriteit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Dat schrijft de kartelwaakhond in de agenda voor 2005.

Het is voor het derde opeenvolgende jaar dat de mededingingsautoriteit de bouwnijverheid bovenaan de aandachtslijst zet. Woordvoerder S. Bierling van de NMa verwacht in 2006 ook nog wel met de bouw te maken hebben, maar de sector zal dan waarschijnlijk geen prioriteit meer krijgen.

“Het is nu nog lastig inschatten hoever we in 2005 komen met het bouwfraude-onderzoek, maar ons streven is om het dat jaar af te ronden”, licht Bierling toe. “Het zou in elk geval mooi zijn als we onze aandacht in 2006 ook eens op andere zaken kunnen richten.”

Nog dit jaar verwacht de NMa een aantal boetes op te leggen aan bouwbedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan verboden vooroverleg. “Of dat lukt, ligt niet altijd aan ons”, zegt Bierling. “Ook de bouwers moeten meewerken. We hebben inmiddels veel dossierkennis, dus de onderzoeken verlopen vlotter. Maar elk rapport moet worden behandeld als een besluit op zich en moet voldoen aan eisen van kwaliteit, zorgvuldigheid, hoor en wederhoor. Dat kost tijd.”

Clementieverzoeken

De kartelautoriteit kreeg dit jaar meer dan 450 clementieverzoeken van bouwers, na een oproep van minister Brinkhorst (economische zaken) om schaduwboekhoudingen en andere bouwfraudestukken in te leveren. De afwikkeling daarvan zorgt ervoor dat de bouw ook volgend jaar voorrang krijgt van de NMa. Verder steekt de toezichthouder vooral tijd en energie in de vrije beroepen, de financiële sector en de zorg.

Werkgevers, vakbonden, universiteiten en consumentenorganisaties is gevraagd om te reageren op de prioriteitskeuze. “Dat kan nog tot veranderingen leiden. We staan open voor de mening van de buitenwereld. Maar ik denk niet dat we de bouw terzijde kunnen schuiven, ook al zou men dat willen. Daarvoor liggen er gewoon te veel clementieverzoeken op ons bureau.”

Directeur-generaal P. Kalbfleisch van de NMa gaf eerder dit jaar al aan het tempo te willen opvoeren om zodoende de bouwonderzoeken volgend jaar af te kunnen sluiten. De grote bouwbedrijven dringen al tijden aan op een snelle afwikkeling. De dreigende boetes en de onzekere uitkomst van komende rechtszaken remmen de bedrijfsvoering van de ondernemingen. Eind vorig jaar legde de mededingingsautoriteit 22 bouwbedrijven al een boete op van in totaal 100 miljoen euro.

Reageer op dit artikel