nieuws

Algemene ziekenhuizen aanbestedingsplichtig

bouwbreed

Het hing al een tijdje in de lucht en tot nu toe was er nog geen jurisprudentie in Nederland. Maar recentelijk lijkt er dan eindelijk duidelijkheid gekomen in de vraag of instellingen in de gezondheidszorg ook de Europese aanbestedingsrichtlijnen moeten volgen.

Op 9 juli heeft de Rechtbank Arnhem (in kort geding) bepaald dat het algemene ziekenhuis Rivierenland Tiel als publiekrechtelijke instelling in de zin van artikel 1 van de Richtlijn Diensten moet worden beschouwd. Zowel aan de voorwaarden voor wat betreft de financiering, als aan het toezicht op het beheer is volgens de rechter voldaan.

Een en ander was aangekaart door Parkeermanagement Nederland (PMN) naar aanleiding van een door Rivierenland Tiel verstrekte opdracht, na een onderhands meervoudige aanbesteding waar PMN overigens ook een (niet winnende) offerte voor had ingediend.

Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor een sector, waar het Europees aanbesteden voor velen nog onbekend terrein is. De onderbouwing voor de aanbestedingsplicht van algemene ziekenhuizen zou voor vrijwel alle instellingen in de gezondheidszorg van toepassing kunnen zijn. En daarmee heeft dit effect voor vele inkopende organisaties en daarmee ook voor een grote leveranciersmarkt.

Algemene ziekenhuizen (en de bredere sector) zullen leveringen en diensten met een waarde hoger dan 236.945 euro en werken met een waarde hoger dan 5.923.624 euro volgens de Europese aanbestedingsrichtlijnen moeten aanbesteden. Genoemde bedragen zijn exclusief btw en dienen gerelateerd te worden aan de totale contractduur en -waarde. De beginselen van objectiviteit, gelijkheid en transparantie dienen centraal te staan en voorgeschreven aanbestedingsprocedures moeten worden gehanteerd. Voor academische ziekenhuizen was dit overigens al van toepassing, aangezien zij expliciet in de Richtlijnen worden genoemd.

In de jaren 2001/2002 hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Vereniging voor Inkoop en Logistiek in de Gezondheidszorg (NVILG) al een training �Vrijwillig Europees aanbesteden� georganiseerd, die er rekening mee hield dat de aanbestedingsplicht in aankomst zou kunnen zijn. Vanuit het toenmalige PwC Consulting is onder regie van de NVILG en de NVZ in die tijd een groot aantal inkopers getraind in de inhoud en toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Het (moeten) toepassen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zal er ongetwijfeld ook toe leiden dat de professionalisering van de inkoopfunctie een duwtje de goede kant op krijgt. Dit hebben we eerder ook bij de rijksoverheid gezien, net zoals overigens bij gemeenten, provincies en waterschappen.

Reageer op dit artikel