nieuws

Zonnecellen schubvormig over elkaar gelegd

bouwbreed Premium

Het plaatsen van zonnecellen mag niet ten koste gaan van de waterdichtheid van een dak. Niet bij het achteraf plaatsen, maar ook niet bij het al tijdens de bouw installeren. Modules die in plaats van de  normale dakbedekking komen, vragen extra aandacht wat betreft vochtbewustheid. Deels overlappende zonnepanelen gevat in speciale profielen lijken een sluitend antwoord te geven.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1024168

houder: Lafarge Roofing Components, Oberursel (D)

uitvinders: N.Rösler, R.Neuer, R.Schweizer, D.Wurster

Enerzijds zou je kunnen zeggen dat deze vier Duitse uitvinders zich nogal op de vlakte houden door hun vinding kortweg aan te duiden met de omschrijving “Inrichting voor in-dak-verbinding van ten minste twee plaatvormige constructiedelen op een schuin dak”.

Hun octrooi gaat namelijk in werkelijkheid om een nieuw soort horizontale en verticale profielen voor het waterdicht monteren en onderling koppelen van fotovoltaïsche modules.  

Anderzijds doen ze daarna ook niet kinderachtig, want bij de uitwerking van zomaar “een uitvoeringsvoorbeeld van de uitvinding” produceren ze maar liefst 18 tekeningen met 116 verschillende verwijzingsnummers, ondersteund door een 7 pagina�s tellende toelichting.

Minutieus proza, over allerlei �benen� die parallel zijn aan dan wel loodrecht staan op andere benen of beengedeelten. Vanuit het Duits omgezet in goedlopend maar nogal abstract Nederlands.

Bij het op een dak plaatsen van fotovoltaïsche modules – oftewel zonnecellen – blijkt vooral de benodigde �onderbouw� een forse kostenpost te vormen. Vooral als de modules gedeeltelijk in de plaats komen van de normale dakbedekking met bijvoorbeeld pannen.

Bij deze �in-dak-montage� moet de onderbouw ervoor zorgen dat het dak ook waterdicht is onder de gekoppelde zonnecellen. En dan is er nog de noodzaak van een waterdichte aansluiting op de dakpannen boven, beneden en aan weerszijden van de plaatvormige modules.

Rösler, Neuer, Schweizer en Wurster bedachten vernuftig gevouwen profielen voor de absoluut waterdichte aansluiting tussen de modules onderling en tussen de modules en de aanliggende pannen. Voor de verbinding in de goot-nok- richting zijn dat aansluitprofielen met twee boven elkaar geplaatste, in tegenovergestelde richting geopende U-vormige profieldelen. Met aan de onderkant een constructie voor het bevestigen van de constructie op de daklatten.

In woorden beschrijven is nauwelijks mogelijk, maar de bijgeleverde doorsneden en zijaanzichten maken veel duidelijk. In het octrooi komen ook de dakpan-aansluitplaten aan de boven- en onderkant van de modules aan de orde, en de aansluitprofielen voor het opnemen van de dakpannen links en rechts van de modules.

In het midden blijft hoe en van welk materiaal de profielen worden gemaakt. Maar het resultaat is duidelijk: een onderbouwloze, waterdichte constructie met fotovoltaïsche modules die zoals de octrooitekst het noemt “schubachtig over elkaar zijn gelegen”. Gewoon zoals ook een rij dakpannen deels de onderliggende rij overlapt.

Reageer op dit artikel