nieuws

Welstandsvrijheid Nesselande onzeker

bouwbreed Premium

rotterdam – In Rotterdam is onenigheid ontstaan over voortzetting van een experiment met welstandsvrij bouwen in de wijk Nesselande. Wethouder M. Pastors wil verder bouwen zonder welstandstoezicht, de dienst Stedenbouw + Volkshuisvesting (dS+V) wil enkele locaties de regels aanscherpen en het deelgemeentebestuur wil in het hele gebied verscherpt toezicht.

Volgens M. Musch (dS+V) geeft de vrijwel afgeronde proef met tachtig woningen in deelgebied Waterwijk voldoende aanleiding om door te gaan met welstandsvrij bouwen, maar verdient het aanbeveling �op specifieke plekken de samenhang te stimuleren�. De stedenbouwer stoort zich met name aan �rommeligheid� op kwadrantkavels. Dit zijn kavels gelegen op eilandjes in het gebied. Telkens vier in eigen beheer gebouwde �droompaleisjes� zijn hier gelegen rond een gezamenlijk pleintje. Dat kan betekenen dat rond een pleintje met grijze klinkers vier huizen liggen waarvan drie met verschillende kleuren gevelsteen, een met een gevel van staalplaat en twee soorten dakpannen, een rieten kap en een plat dak. Te druk, vindt Musch, die stelt dat ook sommige kopers zich storen aan de vrijheid die hun buren nemen. Musch: “Het is typisch: mensen vinden altijd hun eigen huis het mooist.” dS+V wil verder dat het parkeren door kleine ruimtelijke aanpassingen minder in het zicht komt.

De aanbevelingen van dS+V gaan portefeuillehouder E. van Duijn (deelgemeente Prins Alexander) niet ver genoeg. “Er moet overal meer samenhang komen. De balans is in de eerste fase te ver doorgeslagen richting diversiteit.” Van Duijn wil dat in de tweede en derde fase van Waterwijk clusters van kavels worden gevormd, die elk een set regels meekrijgen. De regels zouden de toegestane kleur, materiaal en kapvorm moeten aangeven. Door die eisen op te nemen in een Koepelnota, kan toch gebouwd worden zonder dat de Welstandscommissie een oordeel velt.

Welstandstoezicht

Hoewel de bevoegdheid tot aanwijzing van welstandstoezicht ligt bij de deelgemeente, legt wethouder Pastors zich niet neer bij aanscherping van de regels. “De wethouder zal het deelgemeentebestuur hierop aanspreken, hij is het hier niet mee eens. Welstandsvrij is welstandsvrij,” aldus zijn woordvoerder.

Opmerkelijk is, dat dS+V in een evaluatierapport constateert, dat het met de bebouwingsvariatie in Waterwijk wel meevalt. Het overgrote deel van fase-I van Waterwijk is bebouwd met cataloguswoningen van het type �boerderette� of �notariswoning�. Verder valt op, dat het aanzien van het wijkje weinig verschilt van een bebouwingsstrook langs de nabijgelegen �s Gravenweg, waar wel welstandstoezicht gold. Tijdens een hoorzitting maandagavond kreeg het deelgemeentebestuur van verschillende bewoners van Waterwijk het verwijt gebrek aan durf te hebben. “Ziet u Belgische toestanden? Nou en?” wierp een dame Van Duijn voor de voeten. “Vrijheid moet wennen. Waarom zou het beter zijn in lijntjes en hokjes te wonen en te denken?”

In september worden de kavels voor de tweede fase van Waterwijk verloot. Nieuwe elementen daarin: eilandjes met één huis, kavels waarop meerdere huizen mogen worden gebouwd en enkele kavels met appartementsgebouwen met maximaal vijf lagen.

Reageer op dit artikel