nieuws

Veilig werken volgens het boekje

bouwbreed Premium

zeist – Leer de inhoud van dit zakboekje niet uit het hoofd, het dient als naslagwerk! De samensteller van het Zakboek veiligheid en milieu in de praktijk weet hoe hij zich geliefd moet maken onder bouwplaatspersoneel.

Door het toegenomen aantal arbo- en milieuvoorschriften worden medewerkers van bouw- en installatiebedrijven bijna dagelijks geconfronteerd met veiligheidsvoorschriften. Alleen weten ze dat niet altijd…

Het door uitgeverij Kerkebosch te Zeist uitgebrachte zakboek behandelt per onderwerp (bijna dertig) kort en krachtig de zaken waarop in de dagelijkse werkpraktijk moet worden gelet. Dat grotendeels in de vorm van een toegankelijke puntsgewijze opsomming

Speciale aandacht is er voor jeugdige werknemers (van 13 tot 18 jaar oud), want de Arbeidsomstandighedenwet legt hen extra beperkingen op bij werkzaamheden waaraan specifieke gevaren kleven. Daarbij gaat het vaak om werken met gevaarlijke stoffen of speciaal gereedschap en machines, terwijl ook geluidsoverlast (85 dB(A) en hoger) en trillingen op de lijst staan. En helaas voor hen, hoe spannend ook, ze mogen géén schiethamers gebruiken. De leidinggevende dient daarop toe te zien.

Volgens de huidige wet- en regelgeving hebben alle werknemers (ook leidinggevenden) de plicht om ongevallen, bijna-ongevallen en onveilige situaties/handelingen te melden bij hun leidinggevende, zo meldt het hoofdstuk over de verantwoordelijkheden van werknemers. Die hebben tegelijkertijd het recht het werk neer te leggen, wanneer naar hun redelijk oordeel sprake is van een acuut gevaarlijke situatie voor henzelf of een ander persoon (al moet dit wel direct aan de leidinggevende worden gemeld).

Komen werknemers en werkgever er samen niet uit, dan kunnen ze volgens het zakboekje beter eerst een arbodienst of externe adviseur inschakelen, alvorens de Arbeidsinspectie erbij te halen.

Het zakboekje bevat ook aanwijzingen over gebruik, inrichting en periodieke controle van veel gebruikte, maar in de werkpraktijk te vaak nog onderschatte verblijfsruimten, zoals schaft-, kantoor-, werkplaats- en voorraadunits.

Twee hoofdstukjes worden zelfs gewijd aan kantoormedewerkers, enerzijds vanwege langdurig werken achter beeldschermen, anderzijds omdat zelfs kantoorafval gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn.

Reageer op dit artikel